Datum: 06-03-2021 - 06:34

18
jan
'21
CDA-fractie stelt vragen aan het college over: Het paardenbeleid in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

CDA-fractie stelt vragen aan het college over: Het paardenbeleid.

Fractie CDA stelt vragen aan het college van de gemeente Noordwijk: De afgelopen tijd was er flink wat commotie over de paardenweitjes, moestuintjes en het handhaven in de gemeente Noordwijk. Vaak is communicatie en/of de manier van communiceren, het belangrijkste punt waardoor spanningen en emoties hoog oplopen. Soms blijkt dit helemaal niet nodig omdat...

er überhaupt geen sprake is (nu en in de toekomst) van handhaving. Daarom hebben wij als CDA-fractie de volgende vragen:

We hebben geconstateerd dat er paardenbeleid is maar dat er veel onduidelijkheid is over dit beleid. Is het college van plan het paardenbeleid breed te delen in de samenleving zodat iedereen zich goed kan informeren? Zo ja, hoe gaat deze communicatie dan verlopen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde