Datum: 08-03-2021 - 02:09

17
jan
'21
College geeft update over motie 'zonnepanelen boven parkeerterreinen'
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College geeft update over motie 'zonnepanelen boven parkeerterreinen'.

Brief college van B&W aan de gemeenteraad: Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen boven Noordwijkse parkeerterreinen, te beginnen met de parkeerplaats aan de Langevelderslag....

Deze locatie zou kunnen dienen als pilot voor andere parkeerterreinen in de gemeente. Door middel van deze raadsbrief willen wij u informeren over de voortgang bij de uitvoering van deze motie.

De situatie bij het parkeerterrein aan de Langevelderslag is complex. Niet alleen is de gemeente Noordwijk niet de eigenaar van dit parkeerterrein, maar het terrein ligt tevens in een Natura2000 gebied. Dit betekent dat het onderzoeken van de mogelijkheden voor overkapping uitgebreid overleg vergt met verschillende andere (overheids)instanties.

De verwachting is dat in de komende maanden duidelijkheid zal ontstaan over zowel de bereidheid van de eigenaar als de mogelijkheden in het gebied. Mocht in de komende periode onvoldoende zicht op mogelijkheden tot toepassing van zonnepanelen op afzienbare termijn ontstaan zal het college omzien naar een andere pilot-locatie. Tevens zal het college de toepassing van zonnepanelen nastreven bij alle toekomstige ontwikkelingen bij Langevelderslag.

Inmiddels hebben een aantal geïnteresseerde ontwikkelaars en exploitanten van dit soort 'zonneoverkappingen' zich gemeld bij de gemeente. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de overkapping mogelijk is, zal met een tender tot selectie van een geschikte partij worden gekomen.

Daarnaast willen wij u voor de volledigheid melden dat binnen de huidige stikstofregels op dit moment geen ruimte bestaat om bouwactiviteiten voor het eventueel overkappen van de parkeerplaats uit te voeren.

In vertrouwen u als gemeenteraad hiermee geïnformeerd te hebben over de voortgang van deze motie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto Gemeente Bloemendaal.