Datum: 04-03-2021 - 01:37

14
jan
'21
Stand van zaken brand De Schelft (24): Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft in Noordwijkerhout
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken brand De Schelft (24): Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

14-01-2021 >  Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

Na de brand is de werkgroep Afwikkeling de Schelft gestart. Betrokken mensen zetten zich in om met elkaar urgente zaken te regelen. Waar staan ze medio januari 2021? Er worden deze maand belangrijke stappen gezet. Een tussenbericht.

Sloop afgerond
De sloop van de ingestorte sporthal is vrijdag 15 januari afgerond. Wat weggehaald moest worden is ook echt weg. Er volgt op die dag nog een inspectieronde met de verzekering. Aandachtspunt is de vloer. De vraag is of deze op kosten van de verzekering nog gesloopt gaat worden. Echt zo’n afwikkelingsding. Overigens geldt nog steeds. Kom niet op het terrein. Er is toezicht. Overtreders worden bekeurd.

Termijnen om rekening mee te houden
De verzekeraars werken met termijnen voor hun uitkeringen. Belangrijk dus om daarmee rekening te houden. Juist nu. Als het gaat om de kosten die de gemeente maakt voor de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw. Wat keren de verzekeringen aan vergoeding uit? Over welke periode? Bovendien bekijken de verzekeringen de gemeentelijke claim kritisch. Niet meer dan logisch.

De hoogte en de duur van de uitkeringen spelen een cruciale rol. Het is natuurlijk prettig als de verzekeringsgelden effectief kunnen bijdragen. Aan het drukken van de kosten van de tijdelijke huisvesting. En aan de exploitatie. Hetzelfde geldt voor het weer in gebruik nemen van het zwembad. Dit heeft de voorkeur. Maar wat doen de verzekeraars?

Kostenplaatjes
Het onderzoek naar een locatie voor de tijdelijke huisvesting is afgerond. Er is een goed alternatief gevonden. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de kosten en de exploitatie van de tijdelijke huisvesting en het opnieuw in gebruik nemen van het zwembad scherp te krijgen. Het college krijgt binnenkort het voorstel voorgelegd. Voorzien van de cijfers.

Enquête
Wat willen we met een nieuwe de Schelft? Er is een enquête gehouden. Die is afgerond en de resultaten zijn bekend. In totaal hebben 1746 inwoners de enquête ingevuld. Uitzonderlijk veel mensen. Opvallend genoeg waren het bijna allemaal inwoners uit Noordwijkerhout. Nog zo’n weetje. 74% van de invullers gebruikte de Schelft. 40% is lid van een vereniging die de Schelft gebruikt.

De algemene conclusie. Noordwijkerhout is dik tevreden met de Schelft. Wil graag in een nieuw gebouw alles terug wat in de oude Schelft aanwezig was, maar dan wel in een betere, en ook moderne vorm. De uitkomsten zijn natuurlijk veel specifieker. De plannenmakers hebben er veel aan bij het opstellen van de toekomstvisie.

De Toekomstvisie klaar voor politieke bespreking
De Toekomstvisie de Schelft nadert zijn voltooiing. Het werkstuk wordt op dinsdag 26 januari 2021 voor de eerste keer gepresenteerd aan het college. Het college beraadt zich na de presentatie op de voorkeursvariant. Deze wordt verder uitgewerkt en later opnieuw aan het college gepresenteerd.

De voorkeursvariant van het college gaat samen met het rapport naar de gemeenteraad. Het collegestandpunt kun je het best zien als een advies aan de gemeenteraad. De keuze voor een variant is een afweging tussen kwaliteit en geld, waar de opgehaalde input van betrokkenen in meegewogen wordt.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)

 
Foto's BON 19-12-2020.