Datum: 24-01-2021 - 04:02

14
jan
'21
College geeft uitvoering aan motie: publieksbalie in Noordwijkerhout na coronatijd weer open. (na 6 maanden volgt evaluatie)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College geeft uitvoering aan motie: publieksbalie in Noordwijkerhout na coronatijd weer open. (na 6 maanden volgt evaluatie)

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 oktober 2020 dienden de fracties van NZLokaal en het CDA een motie in, waarbij men het college van B&W opriep tot het behoud van de publieksbalie (in het Gezondheidscentrum Via Antiqua) in Noordwijkerhout. Helaas is de publieksbalie in Noordwijkerhout in verband met de coronamaatregelen...

op dit moment gesloten, maar beide fracties zijn bang dat hij ook na de corona niet meer opengaat. Op dit moment dienen de inwoners voor gemeentezaken op afspraak naar het gemeentehuis in Noordwijk te gaan. Het CDA en NZLokaal vinden dat onwenselijk als dat zo straks blijft en pleiten voor een klantvriendelijke opstelling van het college waarbij de inwoners dichtbij huis terecht kunnen voor bv hun rijbewijs op te  halen.

Het college heeft daar door voortschrijdend inzicht toch een andere kijk op, portefeuille-wethouder burgemeester Wendy Verkleij gaf in de raadsvergadering destijds aan dat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt met de inwoners. De mogelijkheden van nu en in de nabije toekomst geven aan dat voor de meeste gemeentezaken men prima digitaal terecht kan bij de gemeente en dat men als dat nodig is bv het rijbewijs thuis kan laten bezorgen.

De burgemeester gaf ook aan dat er wel hulp moet komen voor mensen die nog niet digitaal vaardig zijn, met hulp van familie en bekenden moet dat toch mogelijk zijn en anders is er altijd een passende oplossing via de gemeente mogelijk. Vervolgens gaf ze ook aan dat de kosten voor gespecialiseerd personeel te hoog en onnodig zijn om dat in deze digitale tijd te verdelen over twee publiekbalies in de gemeente Noordwijk.

Een meerderheid in de raad van 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen de ingediende motie, gaf men in de raadsvergadering van 27 oktober 2020 aan dat de raad de publieksbalie na de coronatijd in Noordwijkerhout toch wilde behouden. En met een in meerderheid aangenomen motie dient het college wat te gaan doen.

Onlangs heeft het college in een brief de beantwoording gedaan, om daarmee uitvoering te geven aan de motie. Het college geeft hierbij aan dat men besloten heeft om, zodra de coronasituatie genormaliseerd is, de servicebalie in Noordwijkerhout voor een proefperiode van 6 maanden weer te openen. 

De openstelling is dan op 2 dagdelen en het college geeft aan dat men na deze periode wel gaat evalueren. Tijdens het experiment van 6 maanden worden de huidige diensten van de servicebalie aangeboden in het Gezondheidscentrum op de Via Antiqua in Noordwijkerhout.