Datum: 26-01-2021 - 23:17

13
jan
'21
Nieuwe indeling politieteams geeft zorgen bij politiek over aanrijtijden en publieksfuncties en men pleit voor wijkagent in De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuwe indeling politieteams geeft zorgen bij politiek over aanrijtijden en publieksfuncties en men pleit voor wijkagent in De Zilk.

Burgemeester Wendy Verkleij stuurde onlangs al de brief 'politieteamgrenzen Bollenteams' naar de gemeenteraad van Noordwijk. In de brief wordt nader ingegaan op de stand van zaken van de transitie van 3 naar 2 politieteams in de Duin- en Bollenstreek. Waarbij het ene politieteam gaat bestaan uit de gemeenten Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk en Katwijk..

Het andere politieteam gaat aan de slag voor de gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom en dit alles met ingang van 1 februari 2021. 

In de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie (BME) gaf politie teamchef de heer Koot dinsdagavond 12 januari een presentatie (foto's in fotogalerij) als vervolg op de al eerder gestuurde brief. De commissieleden van BME kregen vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen aan portefeuillehouder burgemeester Wendy Verkley en teamchef de heer Koot.

In de presentatie in de onderstaande fotogalerij kunt u informatie lezen met o.a. een aantal relevante cijfers. Hier blijkt uit dat bij de nieuwe indeling van politieteams, dit niet ten koste gaat van het huidige aantal inzetbare politieagenten in de Duin- en Bollenstreek.

Helaas staan er op dit moment wel 15 vacatures voor het nieuwe team Katwijk-Noordwijk open, maar zoals bekend is dat een landelijk probleem waarmee men hard aan het werk is om dat op te lossen. En ook het aantal noodhulpvoertuigen blijft voor de Duin- en Bollenstreek gelijk. 

Alle huidige wijkagenten blijven op hun post, al is er nog wel een vacature voor Noordwijk waarbij het aantal wijkagenten naar 4 zou gaan. Voor Noordwijkerhout en De Zilk blijven Ilse van Dun en Stefan van der Niet als wijkagent actief.

Verschillende fracties gaven tijdens de commissievergadering aan dat men graag zou zien dat ook De Zilk een eigen wijkagent krijgt, maar dat is door het aantal inwoners voorlopig niet haalbaar.

Ook waren er zorgen bij de commissieleden over de aanrijtijden bij het nieuwe lang uitgestrekte werkgebied voor de politie tussen Katwijk en De Zilk. Teamchef Koot gaf aan dat men er alles aan gaat doen om binnen de geldende aanrijtijden bij Prio1-meldingen aanwezig te zijn en dit zal ook gemonitoord gaan worden.

De politiek had ook nog vragen, nu het nieuwe teambureau in Katwijk komt te staan, of de inwoners bij het straks 'passend politiebureau' op de Duinwetering nog wel goed terecht kunnen. Teamchef Koot gaf aan dat de service-level naar de burger daar gelijk blijft zoals nu is, met 5 dagen open van 9.00 uur tot 17.00 uur voor het o.a. opnemen van aangiftes en verhoren. 

Het steunpunt van de Noordwijkerhoutse wijkagenten in het oude gemeentehuis van Noordwijkerhout blijft voorlopig ook gewoon in stand, zo lang de gemeente Noordwijk en de politiek daar tenminste in meegaan. Door Lijst Salman werd tenslotte aangegeven dat men nog wel wat vragen had, maar deze zullen schriftelijk aan het college gesteld gaan worden en wellicht wordt het onderwerp nog behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

 Presentatie teamchef de heer Koot.