09
jan
'21
Bollengrond steeds vaker onder water gezet, vogels maken daar dankbaar gebruik van in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Bollengrond onder water gezet en dat zorgt voor mooie plaatjes. (foto's)

Bloembollenland staat steeds vaker drie tot zes maanden onder water als middel tegen ziekten, zo ook nu op een groot stuk land aan de Beeklaan tegenover de Heilig Hartkerk in De Zilk. Bodemziektes zijn lang chemisch bestreden, maar deze middelen mogen veelal niet meer worden gebruikt tegen de schadelijkste besmetting 'stengelaaltje'. De kwekers stappen tegenwoordig...

steeds meer over op de milieuvriendelijke aanpak via 'inundatie'. Dit is het voor langere tijd (drie tot zes maanden) onder water zetten van een stuk bollenland, hiermee worden een aantal grondgebonden ziekten, plagen en onkruiden bestreden en is een onschadelijke, biologische ontsmetting van het bloembollenland.

Volgens kenners biedt de aanpak ook ecologische voordelen, vogels (zie foto's) vinden er voedsel omdat het water muggen en watervlooien aantrekt. Maar het levert, met en zonder en zonnetje, ook mooie plaatjes op met de Heilig Hartkerk op de achtergrond.

Met dank aan de bollenbedrijven Fa. JGJ Hulsebosch en ATG & GT van Haaster en de laatste heeft een mooi winters filmpje op zaterdagochtend opgenomen, deze is hieronder ook te zien.

Foto's BON.