Datum: 24-01-2021 - 03:49

06
jan
'21
Gemeente gaat actie ondernemen na melding van vernielingen Bavo-begraafplaats in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente gaat actie ondernemen na melding van vernielingen Bavo-begraafplaats.

In de afgelopen jaren zijn er door de fracties van Bruisend Noordwijk (februari 2020) en door de fractie van NZLokaal (mei 2018) aan het college van B&W vragen gesteld, over de (toen al) in slechte staat verkerende begraafplaats op het Bavo-terrein, waarbij in de overeenkomst met de ontwikkelaar van Landgoed in den Houte is afgesproken dat deze op termijn weer ere hersteld zou worden....

In januari 2020 maakte het college van B&W van de gemeente Noordwijk bekend dat men een subsidie van 'Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek' van € 500.000,- extra ontvangt voor het opknappen van de Engelse en Frans Tuin en de Bavo-begraafplaats.

In de vragen die gesteld zijn door Bruisend Noordwijk in februari 2020 werd aangegeven dat: 'De opdracht voor het opstellen van een bestek voor de jaarwisseling van 2019 is gegeven. Zowel de renovatie van de begraafplaats als die van de Engelse tuin zijn voorgelegd aan het kwaliteitsteam en de monumentencommissie. De planning is erop gericht dat in het najaar van 2020 feitelijk gestart wordt met de uitvoering'....

Noordwijkerhoutse wandelaars bezochten afgelopen week de begraafplaats en schrokken heel erg over de toestand waar de begraafplaats zich in bevindt. Het grote achterstallige onderhoud en ook vernielingen hebben de afgelopen jaren hun tol geëist (zie foto's) en de Noordwijkerhouters zochten daarom via de sociale media de publiciteit met de vraag: Kan hier niet iets aan gedaan worden?

Sebastiaan Duivenvoorde van de fractie van het CDA pakte dit keer de handschoen op en heeft vragen gesteld aan het college over de slechte staat van de begraafplaats en wat daar op korte termijn aan gedaan kan worden.

Hierbij de reactie van de gemeente Noordwijk: 
Er zal worden ingezet op extra patrouille door de politie. Ook gaat er gekeken worden of de beelden al eerder weggehaald kunnen worden om te worden herstelt/opgeslagen te worden.

Het volledig afsluiten van de begraafplaats levert belemmeringen op. Enkele graven op de begraafplaats worden regelmatig bezocht en dit belemmer je als hier hekwerken omheen gaat zetten. 

Kim van Eeden van Lijst Salman en Sebastiaan Duivenvoorde van het CDA geven in een reactie aan, dat ze de begraafplaats vanaf nu in de gaten gaan houden en vragen zij aan wandelaars om dingen die zij zien die niet goed gaan aan de gemeente of aan hen te melden.

Foto's Peet Warmerdam.