Datum: 18-01-2021 - 09:13

06
jan
'21
VON (Vrije Ondernemers Noordwijk) noemt reactie van colleges op rapport Duin- en Bollenstreek 2020+ 'ongelofelijk en onbegrijpelijk'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

VON (Vrije Ondernemers Noordwijk) noemt reactie van colleges op rapport Duin- en Bollenstreek 2020+ 'ongelofelijk en onbegrijpelijk'.

De afgelopen jaren stijgt de kritiek (zie nieuwsberichten op BON) van ondernemers en burgers op de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek en met name over de rol die Greenport Ontwikkeling Maatschappij BV (GOM) daarin speelt. Aangezien het behoud van de Duin- en Bollenstreek op het spel staat heeft de VON {Vrije Ondernemers Noordwijk}...

deze problematiek nader geanalyseerd en is men via een rapport (gepresenteerd op 12 november 2020) in hun ogen tot opzienbarende bevindingen gekomen.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk gaf op 24 december 2020 een reactie op het rapport van de VON. Deze reactie laat ook niets aan duidelijkheid over, aldus het college.... “Uw stelling dat door de bouw van Greenportwoningen bollengrond voor altijd verloren gaat is feitelijk onjuist”. De conclusie. Het doemscenario in Duin- en Bollenstreek 20+’ is ongegrond en gebaseerd op onjuiste veronderstellingen.

De VON {Vrije Ondernemers Noordwijk} heeft vandaag 6 januari 2021 als reactie op de bovenstaande gezamenlijke Bollenstreek-reactie van het Noordwijkse college van B&W, een gepeperde brief gestuurd aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van alle vijf Bollenstreekgemeenten. Tevens is er een update van het VON rapport Duin- en Bollenstreek 2020+. 

* Klik hier voor de brief van VON {Vrije Ondernemers Noordwijk}

* Klik hier voor de update van het VON rapport Duin- en Bollenstreek 2020+.

Foto's BON.