Datum: 25-01-2021 - 07:33

05
jan
'21
Nieuwjaarswens Burgemeester Wendy Verkleij voor inwoners gemeente in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Burgemeester Wendy Verkleij

Digitale nieuwjaarswensen van het gemeentebestuur Noordwijk.

Op maandagavond 4 januari 2021 vond een informele digitale nieuwjaarsbijeenkomst plaats met het gemeentebestuur. In plaats van handen schudden, werden velletjes papier met nieuwjaarswensen omhoog gehouden. Aanwezig waren de raad- en commissieleden, het college B&W en de griffie. Burgemeester Wendy Verkleij startte de bijeenkomst met een korte toespraak...

Ik had jullie natuurlijk graag allemaal persoonlijk de hand geschud en het beste gewenst. Maar het is een kille, afstandelijke tijd. We moeten veel laten schieten en dan met name het persoonlijke contact. Ook onze gezellige en traditionele nieuwjaarsbijeenkomst moet er aan geloven en de komende weken zullen we opnieuw digitaal vergaderen. We begrijpen allemaal waarom, aldus burgmeester Wendy Verkleij.

Een goed politiek jaar
Er wordt veel van ons verlangd en juist nu moeten we elkaar vasthouden en blijven motiveren. Met elkaar blijven we aan het roer staan voor onze mooie dorpen, ook in deze kille en afstandelijke tijden. We gaan door en ik vind het een eer om dat met jullie te mogen doen, in het 1e jaar van mijn burgemeesterschap.

Niet alleen reken ik op een goed politiek jaar met veel goede debatten, maar ook wens ik jullie allemaal een gezond 2021 toe, waarin jullie met jullie geliefden, familie en vrienden beetje bij beetje weer wat meer kunnen.

Ik hoop echt dat we in 2021 stapje voor stapje onze vrijheid kunnen herpakken en weer kunnen leven, zoals we dat gewend zijn, als raadsleden, als collegeleden maar vooral als mensen geworteld in onze mooie dorpen waar we elkaar graag ontmoeten.

Gezondheid, liefde en geluk
Na de toespraak van de burgemeester hielden de aanwezigen een papieren vel omhoog waarop zijn of haar wens voor 2021 in korte bewoordingen stond omschreven. Veel wensen gingen over gezondheid, geluk, liefde, verbinden en hoop. Vanaf 12 januari 2021 gaat de raad weer actief aan de slag met de eerste commissievergadering.

Foto PR.