Datum: 28-09-2023 - 00:52
30
dec
'20
Omzetting Sportbedrijf Noordwijk van Stichting naar BV.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Omzetting Sportbedrijf Noordwijk van Stichting naar BV.

Stichting Sportbedrijf Noordwijk houdt zich al enige jaren bezig met veel succes bezig met het beheer en exploiteren van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Daarnaast zijn er buurtsportcoaches en cultuurcoaches actief om de Noordwijkse inwoner te laten participeren op het gebied van sport en cultuur...

en stimuleert het Sportbedrijf een gezonde leefstijl onder jeugd met Goed Bezig Noordwijk. Sportbedrijf Noordwijk wil dit graag voortzetten, maar zal dit vanaf nu niet meer als Stichting doen.

Op 29 december heeft algemeen directeur Bas van den Berg zijn handtekening gezet onder de notariële akte voor de omzetting van Stichting naar een B.V. Vanaf nu zullen de activiteiten dan ook voortgezet worden onder de naam “Sportbedrijf Noordwijk B.V.”

Foto PR.