Datum: 04-06-2023 - 05:49
29
dec
'20
Opbrengst Munnekeweij-actie overhandigt aan Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'. (nieuwe totaalstand € 16.300,-) in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Opbrengst Munnekeweij-actie overhandigt aan Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'. (nieuwe totaalstand € 16.300,-)

Iedereen van Woonzorgcentrum Munnekeweij draagt ook, na de verwoestende brand op 14 november, de verenigingen van de Schelft een warm hart toe. Er werd in december door initiatiefneemsters Nirwana en Marijke van Munnekeweij een week lang een actie georganiseerd waarbij de opbrengst zou gaan naar Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'....

In het Atrium van Munnekeweij op de Via Antiqua stond een verkoopstand met de door bewoners eigengemaakte kerstkaarten en 50 liter erwtensoep en er was een loterij. Veel inwoners/bezoekers maakten daar gebruik van om daarmee de Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' financieel te ondersteunen. Binnen een week werd er een bedrag opgehaald van maar liefst € 444,-. 

Het mooie donatiebedrag werd op dinsdagmiddag 29 december uitgereikt door vrijwilligster (de vrijwilligster achter de verkoopstand) Greet Turenhout aan Jacques van Diemen, de penningmeester van de actie 'Support verenigingen de Schelft'. Jacques bedankte namens de stichting de vrijwilligers en medewerkers van Munnekeweij voor hun fantastische inzet en alle kopers en gulle giften.

Het streefbedrag € 25.000,- van Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' komt door de vele giften steeds dichterbij. De stand (29-12-2020) is op dit moment € 16.300,-, maar we zijn er dus nog niet. U kunt uw steun nog laten blijken door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL05RABO0361580754 tnv Nieuwe start verenigingen De Schelft. Alvast hartstikke bedankt namens alle verenigingen.

Foto's BON.