Datum: 18-01-2021 - 08:59

25
dec
'20
College wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw GOM-woning en verbouwing bollenschuur Westeinde in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw GOM-woning en verbouwing bollenschuur Westeinde.

Er is onlangs een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag aan het college van B&W, om medewerking te verlenen aan de bouw van een zogenoemde GOM-woning op een perceel naast Westeinde 54 te Noordwijkerhout. Tevens wordt verzocht om aan de bollenschuur op het perceel naast Westeinde 52 een woonbestemming te geven...

Het college heeft zich over het principeverzoek gebogen en is tot de conclusie gekomen dat men aan het gevraagde verzoek onder voorwaarden medewerking wil verlenen. Mocht de aanvraag van het plan definitief worden ingediend en openbaar worden, dan zal ook de gemeenteraad er zich over gaan buigen en er een oordeel over geven.

Foto Google Maps.