Datum: 16-08-2022 - 21:37
24
dec
'20
College wil medewerking verlenen aan nieuwe ontwikkeling GOM-woning Zilkerbinnenweg 14 in De Zilk.
Geschreven door Redactie BON

College wil medewerking verlenen aan ontwikkeling 2 GOM-woningen Zilkerbinnenweg 14.

Onlangs heeft de eigenaar van Zilkerbinnenweg 14 een principeverzoek ingediend bij de gemeente Noordwijk voor de realisatie van twee Greenportwoningen. De bedoeling van de verzoeker is om helemaal te stoppen met de agrarische activiteiten. Men wil daarmee de oude agrarische opstallen slopen om een deel van het bestaande bouwvlak aan het bollenareaal toe te voegen...

Op het andere deel wil men dan een nieuw te bouwen (Greenport) GOM-woning realiseren en de bestaande bedrijfswoning wil men graag tot burgerwoning omturnen. 

Dit alles vraagt om aanpassing van de bestemming van de percelen in het bestemmingsplan. Voordat de verzoeker over gaat tot het aanvragen van een omgevingsvergunning is onlangs een principeverzoek ingediend om een bestuurlijk standpunt te krijgen van de gemeente Noordwijk.

Het college van B&W heeft in reactie aan de verzoeker aangegeven dat men een positieve grondhouding aanneemt, over het voorliggend initiatief voor de bestemmingsplanwijziging die noodzakelijk is voor de bouw van de twee
Greenportwoningen. In de antwoordbrief staan tevens een aantal voorwaarden en/of adviezen voor aanpassing en verdere uitwerking van het plan.

Foto Google-maps.