Datum: 18-04-2021 - 14:26

23
dec
'20
Update nieuws na verwoestende brand bij De Schelft in Noordwijkerhout
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken brand De Schelft (23): o.a. precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

23-12-2020 > Brief van het college aan de gemeenteraad: Stand van zaken brand De Schelft.
Bijgaand geven wij u een stand van zaken inzake de afwikkeling van de brand in De Schelft. We schetsen wat er nu speelt, wat er op de middellange termijn speelt en waar u rekening mee zal moeten houden, en we kijken ver vooruit ten einde de 'stippen op de horizon' helder te schetsen.

Impact
Zoals u ook heeft gemerkt is de impact van de brand in De Schelft op de gemeenschap en de verenigingen enorm. Zaterdagochtend 14 november 2020 zullen we ons nog lang herinneren en met name het moment dat het dak van de sporthal volledig instortte. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. De brandweer verdient alle lof voor het werk dat verricht is en de keuzen die daarin gemaakt zijn.

Schade-experts hebben hun inspecties uitgevoerd. Omdat er teveel brandschade is valt niet te achterhalen wat de precieze oorzaak van de brand is. Veel van de spullen van de verenigingen zijn verloren gegaan en slechts een paar zaken konden nog worden gered. De materialen die op wieltjes stonden, onder andere die van de carnaval, konden door de brandweer in veiligheid worden gebracht. En omdat het zwembad volledig intact is gebleven zijn die spullen er daar ook goed uit gekomen. De sporthal is inmiddels grotendeels gesloopt, waarmee de locatie een stuk veiliger is.

Het zwembad is door het ferme optreden van de brandweer gespaard gebleven. De brandweer is overigens expliciet en met een brief bedankt voor hun accurate optreden. In theaterzaal en horeca heeft de brand niet gewoed, maar daar is wel schade. Het is nog nader te bepalen of een en ander weer in gebruik kan worden genomen. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren wij u hierover.

De verenigingen en organisaties die actief waren in De Schelft verwerken de dreun. We kunnen de shock nauwelijks voorstellen. Sommigen hebben behoefte aan extra begeleiding. Allen hebben inmiddels tijdelijk onderdak gevonden en kunnen zo goed en zo kwaad als dat gaat door. Helaas worden de verenigingen en organisaties nu opnieuw gedwarsboomd, ditmaal door de nieuwe Coronamaatregelen.

Verenigingen van Noordwijkerhout verdienen een compliment dat ze veelal op eigen kracht vervangende huisvesting hebben gevonden. De zwemvereniging is ondergebracht in vier zwembaden, dit getuigt dat het huidige zwembad hard nodig was. Het is hartverwarmend hoe de gedupeerden zijn geholpen onder andere in de sporthallen Duinwetering en zwembad Binnenzee. Deze hebben absoluut meegedacht met de verenigingen. Hier zie je de kracht van Noordwijk.

Sinds vrijdag 10 december 2020 staat er een flinke kerstboom nabij de locatie. Ons college heeft dit bedoeld als gebaar voor Noordwijkerhout. Een hoopvol teken voor de moeilijke tijden waarin de gedupeerden verkeren.

Middellange termijn (3 tot 6 maanden)
Voor de middellange termijn dienen nieuwe uitdagingen zich aan. Een voorbeeld. Aan een tijdelijke voorziening voor de sporthal en de toneelzaal wordt hard gewerkt. iedereen onderkent dat het bijzonder fijn is dat er zo veel hulp is geboden, maar op de middellange termijn zullen er wat dichterbij huis noodvoorzieningen moeten komen.

Zeker op het moment dat de Coronamaatregelen weer versoepelen en de activiteiten in de accommodaties weer op gang komen. Verwacht wordt dat in januari meer duidelijkheid over de tijdelijke huisvesting gegeven kan worden. Ook over het zwembad hebben we dan meer te melden. Ons college onderkent dat we opereren in het belang van het verenigingsleven, dat gebaat is bij continuïteit, dichtbij huis.

Lange termijn
Op de lange termijn gaat het om de toekomst van de locatie. Het onderzoek daarnaar was al gestart voor de brand. Dit onderzoek wordt versneld voortgezet, waarbij de brand als nieuw gegeven wordt meegenomen. Ons doel is nog steeds om met alle gebruikers plannen te maken opdat ook de komende generaties een eigen plek hebben voor het sport- en verenigingsleven, waaronder dans, toneel en carnaval horen.

De onderzoeksresultaten worden medio januari verwacht, waarna wij deze graag met u bespreken, opdat uw raad goed geïnformeerd meegenomen wordt in de toekomstige ontwikkelingen. Het college is zich ervan bewust dat ook in uw raad de ontwikkelingen met grote aandacht worden gevolgd.

Afstemming met de verzekering loopt omtrent de uitkering van verzekeringsgelden en de voorwaarden die hieraan worden gesteld, zowel voor de nieuwbouw van de afgebrande sporthal als ook voor de tijdelijke huisvesting- en exploitatiekosten.

Participatie
Geheel in lijn met de opdracht van de gemeenteraad is het onderzoek naar De Schelft een participatietraject. Naast alle verenigingen in de Schelft, Sportraad Noordwijk en Optisport zijn ook organisaties als Noordwijk Marketing, Kuuroord Noordwijk en de ondernemersverenigingen bij dit proces betrokken.

Er is tevens een onderzoek onder alle inwoners van Noordwijk uitgezet waarop een hoge respons is gekomen van iets meer dan 1700 inwoners. De inbreng van zowel de inwoners als de verenigingen en organisaties wordt meegenomen in dit onderzoeksrapport.

Crowdfunding 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'
Een aantal betrokken inwoners uit Noordwijkerhout heeft het initiatief genomen om een stichting in het leven te roepen om middels de crowdfunding actie 'Support Verenigingen de Schelft' geld te genereren om de verenigingen te helpen aan een nieuwe start. Met dit geld willen zij de verenigingen dat steuntje in de rug geven om een nieuwe frisse start te kunnen maken. De stichting geeft de grote betrokkenheid aan van de Noordwijkerhoutse gemeenschap.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)

 
Foto's BON 19-12-2020.