Datum: 24-01-2021 - 04:00

23
dec
'20
Fractie DOEN! stelt vragen aan college over: nevenfunctie wethouder T. Alkemade in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie DOEN!

Fractie DOEN! stelt vragen aan college over: nevenfunctie wethouder Alkemade.

Fractie DOEN!: Het college heeft een brief aan de raad gestuurd (7 december) betreffende de nieuwe bezoldigde nevenfunctie van wethouder Alkemade. Gezien de zwaarte van portefeuille, de politieke en publieke druk die er staat op onder meer de woningbouw-dossiers waar dhr. Alkemade verantwoordelijk voor is. Maar ook gezien het feit dat dit een bezoldigde functie betreft...

roept dit bij DOEN! een aantal vragen op zoals hieronder verwoord. DOEN! vraagt zich tevens af of deze activiteiten te combineren zijn en wat dit voor signaal afgeeft aan inwoners en woningzoekenden. 

Hoewel in genoemde brief wordt aangegeven dat de nevenfunctie niet van invloed is op de daadwerkelijke ureninzet, is dit niet verder uitgewerkt. Het wethouderschap is immers geen 9 tot 5 baan, zeker met de zware portefeuille van dhr. Alkemade.

Vragen fractie DOEN!:

Vraag 1.
De wethouder geeft aan bezoldigde activiteiten uit te voeren voor Mack Support. Deze onderneming is sinds 5/11/2020 ingeschreven bij de KvK. Kan de wethouder uitgebreider ingaan op de activiteiten die de deze startup uitvoert? Kan dhr. Alkemade nader toelichten waarom hij meent dat deze activiteiten qua inhoud en tijdsbesteding te verenigen met zijn verantwoordelijkheid als wethouder?

Vraag  2.
Uit de nevenfuncties op de website van de gemeente is af te leiden dat wethouder Alkemade directeur grootaandeelhouder is van Holta BV en dat deze betrekking bezoldigd is. Kan de heer Alkemade per bedrijf (Holta BV en Mack support) aangeven hoeveel uur hij per week aan elk van deze bedrijven besteed?

Namens de fractie Doen!

Astrid Warmerdam