Datum: 18-01-2021 - 07:50

22
dec
'20
Fractie CDA stelt opnieuw vragen aan college over: Gevaarlijke situatie ‘s-Gravendamseweg (N443) in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

Fractie CDA stelt opnieuw vragen aan college over: Gevaarlijke situatie ‘s-Gravendamseweg (N443).

Eind oktober heeft het college van de gemeente Noordwijk de vervolgvragen van de CDA-fractie over de gevaarlijke situatie bij de kruising Leidsevaart en ‘s-Gravendamseweg (N443) beantwoord. Naar aanleiding van het ongeval wat op vrijdag 18 december plaatsvond, waarbij een auto tegen een woning aanreed, heeft de CDA-fractie opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W...

Het CDA concludeert dat:
1. Al jaren bekend is dat de N443 als toegangsweg naar de A44 steeds drukker wordt;
2. De weg door de ligging en aanleg al lang niet mee geschikt is om deze verkeersstroom te verwerken;
3. We al meerdere maken kenbaar hebben gemaakt dat, zeker bij de spoorwegovergang, die situatie onhoudbaar begint te worden;
4. Dat op genoemde plek de kruising voor fietsers, wandelaars en automobilisten iedere keer tot zeer gevaarlijke situaties leidt;
5. We weten dat het een provinciale weg is maar dat de gemeente Noordwijk en vooral de kern Noordwijkerhout hier continu op aangesproken wordt;
6. Dat ook in de gemeente Teylingen door het burgercomité aldaar meerdere malen gewezen is op de onveilige situaties.

Dat leidt voor het CDA tot de volgende vragen:

Vraag 1.
Wil het college bij de provincie nogmaals aandringen op aanpassingen op N443;

Vraag 2.
Kan er een studie komen tot verkeersontsluitingen in de Bollenstreek, die afgerond is in het 2e kwartaal 2021;

Vraag 3.
Er zijn verschillende eenvoudige en goedkope oplossingen te bedenken om bij de spoorweg overgang (bijv. verkeerslichten). Is dat al eens breed bekeken;

Vraag 4.
Vind er overleg plaats met het college van de gemeente Teylingen om de situatie te verbeteren?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde en Jos Beugelsdijk