Datum: 13-08-2022 - 02:56
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
18
dec
'20
CDA stelt vragen aan college over: Geluidsoverlast langs de N206 in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

CDA stelt vragen aan college over: Geluidsoverlast langs de N206 in Noordwijkerhout.

Fractie CDA: Rond de N206 in Noordwijkerhout ervaren omwonenden veel geluidsoverlast op o.a. de Koninginneweg en de wijk Duin en Dal. Het toenemende verkeer op de N206 zorgt voor meer geluidsoverlast. Dit zorgt in sommige gevallen zelfs voor een vermindering van de ervaren gezondheid. Er is al vaker gesproken over mogelijke geluidsschermen langs de N206....

Vragen fractie CDA.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de klachten van inwoners over de N206?

Vraag 2.
Zo ja, is dit al eens besproken met de provincie Zuid-Holland? Zo ja, wat was de uitkomst van dit gesprek?

Vraag 3.
Is het college bereid om met de provincie de mogelijkheden van het plaatsen van geluidsschermen langs de N206 te onderzoeken waar deze door bewoond gebied loopt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk termijn wil
het college dit dan oppakken?

Vraag 4.
Is het college het met het CDA eens dat geluidsschermen lang de N206 de gezondheid van omwonenden kunnen verbeteren? Waarom wel of niet?

Vraag 5.
Is het college het met het CDA eens dat groene geluidsschermen met zonnepanelen een bijdrage kunnen leveren aan de RES (Regionale Energie Strategie)? Waarom wel of waarom niet?

Bijlage
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5144206/rivm-verminder-wettelijktoegestaan-omgevingsgeluid-voor-gezondheid

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde