Datum: 09-08-2022 - 01:23
18
dec
'20
Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland en landelijk kleine daling. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON

Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland en landelijk kleine daling. (cijfers per gemeente)

Het aantal WW-uitkeringen is in november opnieuw licht gestegen in Holland Rijnland (zie cijfers per gemeente onder dit bericht). Landelijk was er juist een kleine daling zichtbaar. Op jaarbasis is er zowel landelijk als regionaal sprake van een flinke stijging. De gevolgen van de coronacrisis worden in veel sectoren gevoeld. Naast hard getroffen sectoren als horeca en cultuur...

zijn ook in transport en logistiek effecten zichtbaar. De impact van corona is divers in de sector. Zo neemt de werkgelegenheid in goederenvervoer toe, terwijl bedrijven in personenvervoer het juist zwaar hebben.

Eind november 2020 verstrekte UWV in Holland Rijnland in totaal 7.733 WW-uitkeringen. Dat waren er 54 meer dan eind oktober, een lichte toename van 0,7%. Landelijk gezien was er juist sprake van een kleine daling met 0,7%. De grootste bijdrage aan de stijging van de WW in Holland Rijnland kwam vanuit dienstverlenende beroepen (+11,3%), een beroepsklasse waartoe veel horecaberoepen en persoonlijk dienstverleners worden gerekend.

Ten opzichte van september 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 27,7%. De regionale WW-stijging is daarmee op jaarbasis groter dan de landelijke (+21,4%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kwam uit op 2,6% en bleef daarmee ten opzichte van vorige maand vrijwel onveranderd. Ondanks de relatief hoge stijging van de WW op jaarbasis ligt het regionale WW-percentage daarmee nog steeds ruim onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van 3%.

Sectoren die direct worden getroffen door coronamaatregelen leiden forse verliezen, zoals horeca en cultuur. Ook in andere sectoren zijn de effecten van corona zichtbaar, bijvoorbeeld in de transport en logistiek. In Holland Rijnland kwam het aantal openstaande vacatures voor transport & logistiek beroepen in het derde kwartaal van 2020 uit op ongeveer 550. Dat betekende een daling van 45,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Voor vrachtwagenchauffeurs en magazijn- en expeditiemedewerkers stonden de meeste vacatures open. Het aantal WW-uitkeringen voor transport en logistiek beroepen steeg in Holland Rijnland tussen november 2019 en november 2020 van 385 naar 529, een toename van 37,4%.

De meeste WW-uitkeringen gingen naar magazijn- en expeditiemedewerkers en bestelwagenchauffeurs. Door de dalende vraag en het toegenomen aanbod is de arbeidsmarktspanning voor transport en logistiek beroepen in Holland Rijnland afgenomen, van ‘zeer krap’ in het derde kwartaal van 2019 tot ‘krap’ in het derde kwartaal van 2020.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.