Datum: 28-09-2021 - 01:05
17
dec
'20
Burgemeester staat verruiming openingstijden supermarkten toe tijdens de feestdagen in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Burgemeester staat verruiming openingstijden supermarkten toe tijdens de feestdagen.

Brief burgemeester Wendy Verkleij aan de gemeenteraad: Zoals bekend, gelden er vanaf vandaag nieuwe, strenge maatregelen met als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het overgrote deel van de winkels is gesloten. Er is een uitzondering gemaakt voor essentiële winkels, zoals supermarkten. Het beperkte winkelaanbod in combinatie met de gewoonlijke drukte rond...

de kerstdagen zal naar verwachting leiden tot een verhoogde drukte bij de supermarkten.

Om het hoofd te kunnen bieden aan die drukte en om toch te kunnen voldoen aan de coronaregels zoals de afstandsnorm van 1,5 m, heeft winkelketen Albert Heijn voor haar twee filialen in de gemeente Noordwijk uitbreiding gevraagd van de openingstijden tijdens de Kerstperiode.

De openingstijden voor winkels zijn vastgelegd in de Winkeltijdenwet en in de Winkeltijdenverordening. Volgens de verordening mogen de winkels op zon- en feestdagen open zijn van 12.00 tot 19.00 uur (in De Zilk van 11.00 tot 18.00 uur). De verordening biedt geen ruimte tot het verlenen van een ontheffing voor de supermarkten zoals verzocht door Albert Heijn.

Ik ben echter van mening dat ruimere openingstijden wenselijk zijn ter spreiding van de drukte in de supermarkten, waardoor het beter mogelijk zal zijn te voldoen aan de vereiste onderlinge afstand van 1,5 m tussen de klanten.

Aangezien de verordening geen formele mogelijkheid biedt voor de gewenste verruiming van de openingstijden heb ik besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot actief gedogen.

Dat betekent, dat ik een gedoogbesluit zal nemen met als strekking dat gedoogd zal worden dat supermarkten tijdens de kerstdagen en op Nieuwjaarsdag geopend zijn van 10.00 tot 22.00 uur.

Ik beperk mij bij dat besluit niet tot de filialen van Albert Heijn. Alle supermarkten krijgen de mogelijkheid tot uitbreiding van de openingstijden indien zij dat noodzakelijk achten voor de beheersing van de klantenstroom.

Ik vertrouw erop, dat u zich kunt verenigen met mijn beslissing die ik gerechtvaardigd acht, gelet op de bijzondere situatie waarin wij ons met elkaar bevinden.

Hoogachtend,
De burgemeester van Noordwijk,
Mw. W.J.A. Verkleij