Datum: 19-09-2021 - 12:08
17
dec
'20
Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Moties NZLokaal aangenomen voor meer drinkwater-tappunten en rust- en zichtplekken.

In de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 16 december diende de fractie van NZLokaal twee moties in, die beide door gemeenteraad werden aangenomen. De eerste motie roept het college op om in overleg te treden met Dunea om te onderzoeken of en waar er extra drinkwater-tappunten geplaatst kunnen worden in de gemeente en als voorbeeld werd daarbij gegeven...

en plaatsing bij de Langevelderslag voor zowel de strandgasten als de actieve mens (klik hier voor de gehele motie).

In de tweede motie werd het verzoek gedaan om te onderzoeken of er meer rust- en zichtplekken aangebracht kunnen worden langs de routes van het bestaande wandel- en fietsnetwerken binnen onze gemeentegrenzen (klik hier voor de gehele motie). Na stemming bleek dat er voor beide moties een meerderheid te vinden was in de raad. 

Wethouder Roberto Ter Hark gaf in een reactie aan dit zeker te willen gaan onderzoeken en wil hij tzt met een voorstel komen, want beide moties ten uitvoer brengen zorgen ook voor extra kosten en deze zitten niet in de begroting verwerkt. Hij zal daarom ook met een voorstel komen waar ze eventueel moeten komen en waarbij de raad dan moet beslissen of men er ook geld aan wil uitgeven.