Datum: 16-05-2021 - 07:50
15
dec
'20
Gemeente Noordwijk, Padua en HBNZ ondertekenen Prestatieafspraken 2021 'Samenwerken in krappe woningmarkt'.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk, Padua en HBNZ ondertekenen Prestatieafspraken 2021 'Samenwerken in krappe woningmarkt'.

De Prestatieafspraken 2021 zijn ondertekend. De maatschappelijke organisaties die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de volkshuisvesting in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk kunnen aan de slag. Op naar een woonvisie. Het was een echte lockdown-ceremonie. ZOOMEN en met elkaar tegelijk de handtekening zetten onder de nieuwe prestatieafspraken....

Op de foto zie je wethouder Theo Alkemade op zijn kamer. Aan de andere kant van de verbinding zet Merlien Welzijn Directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua haar handtekening en als je heel goed kijkt zie je ook nog Sjaak Geerlings voorzitter van de stichting huurdersbelangen Noordwijkerhout en de Zilk.

Op naar een Woonvisie
Volkshuisvesting is een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties maken jaarlijks Prestatieafspraken, zoals de Woningwet dat voorschrijft. De afspraken zijn de afgelopen maanden door deze partijen voorbereid.

De afspraken gaan over 2021. Maar ook geven ze een doorkijk in de jaren die volgen. Wel tot en met 2024. Ook zijn ze al in lijn met de Woonvisie, waaraan de laatste hand wordt gelegd. Het komt op samenwerking aan om in Noordwijk in een krappe woningmarkt alle kansen te benutten die zich voordoen.

Eerder deze maand publiceerden de samenwerkende partijen een gezamenlijk bericht. ‘Samenwerken in een krappe woningmarkt’.

Foto Willem Krol.