Datum: 19-04-2021 - 10:51

15
dec
'20
Handhavingstraject oneigenlijk gebruik bollengrond: ANLV Geestgrond pleit voor het behoud van groentetuintjes.
Geschreven door ANLV Geestgrond

Handhavingstraject oneigenlijk gebruik bollengrond: ANLV Geestgrond pleit voor het behoud van groentetuintjes.

Er is al veel aandacht besteed in de lokale media over het handhavingsproject van oneigenlijk gebruik van bollengrond door de gemeente Noordwijk, waarbij de reacties van eigenaren van paardenweitjes en groentetuintjes het meeste in het nieuws kwamen. Er zijn ook schriftelijke vragen gesteld aan het college en heeft de handhaving zelfs de aandacht getrokken van de landelijke media...

Nu heeft de volgende organisatie zich ook in de discussie gemengd, in een brief aan de gemeenteraad vraagt de Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond aandacht voor het behoudt van moes- en groentetuintjes.

Onderwerp: Handhaving bollengrondbestemming in buitengebied.

Geachte raadsleden,

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond is een vereniging voor boeren en burgers die het landschap in de Bollenstreek wil beschermen. Wij zijn daarom blij met de doelstelling van de bollengemeenten en de GOM om het landschap open te houden en 2625 hectare bollengrond te behouden (ISG 2016).

Vanuit ANLV Geestgrond willen we ook de biodiversiteit in de Bollenstreek vergroten. Dit doen we onder andere door de aanleg van heggen en hagen. Verder stimuleren we de inzaai van bloeiende akkerranden voor de zomermaanden en van groenbemesters voor de winterperiode.

Diverse media hebben de laatste weken aandacht geschonken aan de handhavingsacties van de Omgevingsdienst West-Holland in opdracht van de Gemeente Noordwijk. Onze ervaring is dat patrijzen en andere bollenvogels baat hebben bij percelen, die rommelig ogen door de aanwezigheid van moestuintjes en of groenteteelt. Beschutting en voedsel zijn hier goed beschikbaar.

In de media lezen we dat dergelijke plekken nu opgeruimd gaan worden. Vanuit het oogpunt van de biotoop van bollenvogels en andere organismen denken we dat de handhavingsacties nu hun doel voorbij schieten. Immers, één van de doelstellingen van de ISG is dat de herstructureringsopgaven gecombineerd moeten worden met landschapsverbetering (paragraaf 2.6 ambities en uitgangspunten, pagina 16).

Wij zijn van mening dat rommelhoekjes vanuit een ecologisch perspectief ook een landschapsverbetering zijn, omdat er organismen zijn die juist baat hebben bij deze rommelhoekjes. De moes- en groentetuintjes dienen daarom een uitzonderingspositie te krijgen binnen de handhavingsacties. Juist omdat ze bijdragen aan een landschapsverbetering door een grotere biodiversiteit. Houd deze tuintjes daarom in stand.

Ik vraag u deze ‘biodiverse’ zienswijze op het landschap voor te leggen aan de bestuurders.

Met vriendelijke groet,
M. Duineveld
Voorzitter