15
dec
'20
PUUR stelt vragen aan college over: Openbare ruimte en voorzieningen wijken Lelie en Sancta Maria in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan college over: Openbare ruimte en voorzieningen wijken Lelie en Sancta Maria.

Inwoners van de nieuwe wijken Lelie en Landgoed Sancta Maria laten PUUR weten met veel plezier te wonen in hun nieuwe leefomgeving. Echter de laatste puntjes lijken niet op de i te worden gezet. Zoals bekend zijn projectontwikkelaars en aannemers veelal primair verantwoordelijk voor de aanleg en het functioneren van de infrastructuur van een...

ontwikkelgebied in opdracht van de Gemeente. De infrastructuur in de wijken Lelie en Sancta Maria laat her en der te wensen over. De bewoners worden met hun klachten hierover door de gemeente doorgestuurd naar ontwikkelaar / aannemer. De bewoners vinden veel ‘’geen thuis’’ bij de ontwikkelaar en worden in de polemiek geplaatst tussen gemeente en aannemer / ontwikkelaar.

Op Landgoed Sancta Maria zijn er onvoldoende voorzieningen voor vuilafvoer en ontbreekt de verlichting op het fietspad richting Noordwijk (Kraaierslaan). Er is in Lelie geen openbare verlichting in de straat is en er wordt geen groenonderhoud uitgevoerd.

Het feit dat de openbare ruimte op genoemde gebieden nog niet is overgedragen aan de gemeente mag naar de mening van PUUR geen reden zijn voor het gemeentebestuur om zich niet in te zetten voor de woon- en leefomgeving van de daar woonachtige Noordwijkers.

In het kader van verkeers- en sociale veiligheid is het van belang dat in elke wijk in Noordwijk verlichting wordt aangelegd conform landelijke normen. Landgoed Sancta Maria en Lelie kunnen hier geen uitzondering op zijn ook al is de openbare ruimte nog niet in beheer van de gemeente;

Onderdeel van het uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025 is het optimaliseren van mini-milieuparkjes (wijkvoorzieningen) – ook Sancta Maria is een wijk binnen de gemeente Noordwijk.

Noordwijk is volgens de gemeentelijke website 100% Hartveilig en voldoet aan de minimale dekkingsnorm. Er een AED vervolg wordt aangekondigd en er gekeken zal worden naar meer locaties voor levensreddende AED’s .

Vragen fractie PUUR:

Vraag 1.
Bent u gelet op het bovenstaande bereid, daar waar noodzakelijk in overleg met de ontwikkelaar, zorg te dragen voor openbare verlichting en groenonderhoud op genoemde plaatsen? Zo neen waarom niet?

Vraag 2.
Bent u bereid om samen met de bewoners van Sancta Maria en indien noodzakelijk tevens in overleg met de ontwikkelaar, een goede en gedragen locatie aan te wijzen voor het plaatsen van een mini-milieuparkje. Zo neen waarom niet?

Vraag 3.
Sancta Maria mee te nemen in het AED vervolg; zo neen waarom niet?

Namens de fractie PUUR,
Taetske T. Visser-Danser
fractievoorzitter