13
dec
'20
Bij burgerparticipatie in ‘het groen’ snijdt het mes aan twee kanten. (foto's upgrade groen Parnassialaan en Hortus)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Bij burgerparticipatie in ‘het groen’ snijdt het mes aan twee kanten. (foto's upgrade groen Parnassialaan en Hortus)

Op 11 november 2020 werd er in de raadsvergadering een gezamenlijke motie door de fracties van NZLokaal en het CDA ingediend en aangenomen, hierin vraagt men aan het college voor meer aandacht aangaande adoptiegroen/burgerparticipatie binnen de gemeente Noordwijk. Wethouder Sjaak van den Berg kon tijdens de raadsvergadering aangeven...

dat er al zeventien inwoners interesse hadden getoond om een stukje gemeentegroen te adopteren. Hij gaf ook aan dat de gemeente de adoptiekar in 2020 al flink wilde promoten, maar dat dit door de corona nog niet goed van de grond is gekomen. 

In Noordwijkerhout zijn op dit moment drie projecten (bij de redactie van BON bekend) gaande waarbij de inwoner meedenkt en zijn inbreng heeft over het groen in zijn woonwijk. Er zijn ook inwoners die nog een stapje verder gaan en ook het toekomstige onderhoud van het gemeentegroen in hun buurt voor hun rekening gaan nemen.

Onlangs was er al een nieuwsitem op BON over het initiatief door bewoners in de omgeving van het Julianaplein, klik hier. In datzelfde item gaven we ook aan dat bewoners van de Parnassialaan in de Victorwijk en van de Hortus in de wijk Mossenest het initiatief hadden genomen over het upgraden van het groen in hun wijk.

Afgelopen zaterdagochtend toog wethouder Sjaak van den Berg als eerste naar de Parnassialaan om samen met de bewoners gezamenlijk bloemenzaad uit te strooien als laatste inbreng van de nieuwe upgrade van het groen in hun straat.

Al eerder was er door het bedrijf All basics, in opdracht van de gemeente Noordwijk, nieuwe beplanting en verschillende soorten nieuwe bomen aangeplant, maar waren er ook al een flink aantal bloembollen in de grond gepoot. U kunt na het verslag van de Hortus het uitgebreide verhaal van de Parnassialaan lezen van initiatiefnemer Aart de Jong.

Ook op de Hortus in de wijk Mossenest werd er meegedacht over het nieuwe groen in het park voor hun huis. Hierbij werden twee groenperken opnieuw voorzien van beplanting en ook hier werden nieuwe bomen aangeplant door het bedrijf Allbasics.

Initiatiefnemer was Kees als één van de bewoners van de Hortus en dat zorgde er voor dat ook de twee groenperken voor hun huizen in het park een upgrade kregen. En net als bij de Parnassialaan waren meerdere bewoners van de Hortus met hun kinderen aanwezig, om wethouder Sjaak van den Berg ook hier te assisteren met zaaien van het bloemenzaad als afsluiting van de upgrade. 

Heeft u ook belangstelling om een stuk gemeentegroen te adopteren? Stuur dan een email voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Burgerparticipatie in ‘het groen’? Dat kan!
(geschreven door Aart de Jong, bewoner van de Parnassialaan)

Het kan!
Bij participatie in ‘het groen’ snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente Noordwijk doet een eenmalige investering in begeleiding, opzet en financiële middelen, de burgers (of een deel hiervan) die in de straat wonen geven input en feedback en doen het onderhoud of een deel van het onderhoud.

Participeren verbindt!
Voor de buurtbewoners is (of kan) het een gezellige tijdsbesteding zijn en je leert elkaar beter kennen. Je hebt simpelweg meer aanspraak als je buitenshuis bezig bent. En dit kan leiden tot een grotere saamhorigheid. Bijkomend voordeel van een goed functionerende participatie is dat mensen uit de omgeving met elkaar in contact komen, enthousiast worden en het participeren daardoor zich als een gewenste olievlek kan gaan verspreiden.

Een mooi participatie project aan de Parnassialaan in Noordwijkerhout
Fractielid Karin Meiland van NZLokaal stelde in maart jl. vragen over achterstallig groenonderhoud in de gemeente Noordwijkerhout en De Zilk. Daar kreeg zij meer dan voldoende respons op. Ondergetekende is één van deze respondenten. Ik woon aan de Parnassialaan.

Voor mijn woning bevindt zich een ruime perk waar nauwelijks onderhoud werd gepleegd. In het perk stond o.a. een forse Es die door de gemeente uit veiligheidsoverwegingen verwijderd is. De boom is gerooid in het kader van inlopen op achterstanden in boombeheer. Door het rooien van de boom leidde dit ook tot meer schade aan het perk.

Op mijn uitdrukkelijke verzoek werd na het kappen van de Es weer een boom teruggeplaatst, maar dit lag al vanuit de gemeente in de planning, zo werd mij duidelijk. Naast het plaatsen van een Magnolia had ik bij de gemeente het verzoek ingediend of dit perk een upgrading zou kunnen krijgen én of bewoners op termijn het onderhoud zelf zouden kunnen gaan plegen.

Nabij het perk, ook aan de Parnassialaan, staan verhoogde bakken met daarin onderhoudsarm groen. In mijn beleving gaat hier eens in de zoveel jaar de ‘heggenschaar’ overheen? Tijdens mijn ronde langs de medebewoners aan de Parnassialaan, met de vraag of zij iets zouden zien in het zelf onderhouden van het perk, werd al snel duidelijk dat de bewuste bakken een doorn in het oog zijn.

Reacties als ‘kleurloos’, ‘geen uitstraling’, ‘ja bijna een doorn in het oog’, werd mij snel duidelijk. “Zouden deze bakken hierin meegenomen kunnen worden?” Door deze verzoeken is dit geheel in een stroomversnelling geraakt en is dit vanuit de gemeente met beide handen aangepakt.

Het bedrijf AllBasics wordt ingeschakeld en Ingenieur Job Claushuis komt met een prachtig renovatieplan voor dit specifieke deel van de Parnassialaan. Dit alles verloopt zeer prettig en mag als meerwaarde worden gezien.

In grote lijnen wordt het perk ingeplant met soorten die van nature in de omgeving voorkomen met een diversiteit aan bomen, struiken en vaste planten. Omdat er enkel gebruik wordt gemaakt van inheemse soorten zullen vogels en insecten optimaal kunnen profiteren van het perk en in droge tijden zal juist deze beplanting geen last van de droogte hebben.

Na een door AllBasics opgezette informatiebijeenkomst voor de bewoners (in de buitenlucht en ter hoogte van het perk) ontstaat er meer enthousiasme. Bewoners stelden kritische vragen, o.a. over de arbeidsintensiteit die het onderhoud zou vergen en over de soorten die geplant zouden gaan worden.

Het overgrote deel van het plantsoen en de bakken zijn intussen leeg getrokken en sinds eind november is men van start gegaan met de nieuwe inrichting. (zie foto's)

Uitgangspunten:
• Bloei voor honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten;
• Beschutting en voedsel voor egeltjes en vogels;
• Naast bomen en veel vaste planten en bollen worden ook struiken geplaatst;
• Bomen buiten de beplantingsbakken worden binnen deze bakken getrokken, zodat er geen worteldruk op tegels meer kan ontstaan.

Voor een groot deel van het jaar zal dit stukje Parnassialaan er kleurig uitzien! Na afronding van het aanplanten zal AllBasics samen met ons het eerste jaar het benodigde onderhoud uitvoeren zodat de bewoners in 2021 het onderhoud geheel zelfstandig uit kunnen voeren.

Kom te zijner tijd gerust eens poolshoogte nemen.

Aart de Jong.

Foto's BON.