Datum: 01-02-2023 - 10:12
09
dec
'20
Laagste woonlasten burgers in: 1 Teylingen, 2 Noordwijk, 3 Lisse, 4 Hillegom. Een winkel kun je het beste openen in gemeente Noordwijk.
Geschreven door BON / College van B&W
Foto's Redactie BON

Laagste woonlasten burgers in: 1 Teylingen, 2 Noordwijk, 3 Lisse, 4 Hillegom. Een winkel kun je het beste openen in gemeente Noordwijk.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad: Het is gebruikelijk dat er in de begroting (klik hier voor de begroting 2021-2024) onder 'Paragraaf Lokale Heffingen' jaarlijks een vergelijking wordt opgenomen tussen de voorgestelde belastingtarieven van Noordwijk en de tarieven van de regio-gemeenten voor 2021. Dit jaar is dit niet gebeurd, omdat de tarieven...

onroerende zaakbelastingen van zowel onze gemeente als de omliggende gemeenten ten tijde van het vaststellen van de begroting niet bekend waren. In het overzicht is de gemeente Katwijk niet meegenomen. In Katwijk worden de tarieven OZB namelijk pas in januari 2021 berekend en vastgesteld.

Hieronder treft u in tabel I een vergelijking aan op basis van de gemiddelde WOZ-waarde woningen 2020 per gemeente en in tabel Il een vergelijking op basis van de gemiddelde WOZ-waarde woningen 2020 in Noordwijk.

In tabel 111 treft u een vergelijking aan van een niet-woning (winkel)op basis van een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Noordwijk van € 325.000,--. Voor de rioolrechten is uitgegaan van het gegeven dat er minder wordt afgevoerd dan 300 m2.

Er is een vergelijking gemaakt van de woonlasten van de regio-gemeenten gebaseerd op de nog door de gemeenteraden vast te stellen tarieven, Bij elke gemeente is bij het tarief afvalstoffenheffing uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris, De burgemeester.

Klik op de foto voor een vergroting.