Datum: 16-09-2021 - 20:41
09
dec
'20
Preventieprogramma jeugd Noordwijk: jongeren gebruiken in onze gemeente gemiddeld meer genotmiddelen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Preventieprogramma jeugd Noordwijk: jongeren gebruiken in onze gemeente gemiddeld meer genotmiddelen.

Tijdens het rondetafelgesprek (RTG) van dinsdagavond 8 december werd de gemeenteraadraad geïnformeerd over het Preventieprogramma jeugd Noordwijk 2020 - 2024. De Gemeente Noordwijk geeft uitvoering aan Preventief Jeugdbeleid. De gemeente gelooft in de eigen kracht van de inwoners en de samenleving. Om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien...

is het belangrijk om te investeren in preventie, vroegsignalering en lichte vormen van ondersteuning.

Ieder leven kent veranderingen en tegenslagen
Ieder leven en ieder gezin heeft te maken met veranderingen en soms tegenslagen. De draagkracht en draaglast is niet voor iedereen hetzelfde en niet iedereen heeft dezelfde steun vanuit zijn omgeving. De organisaties die zich bezig houden met jeugd ondersteunen dit ‘normale leven’ door laagdrempelig diensten en activiteiten aan te bieden, afgestemd op de behoefte van inwoners en de samenleving.

Laagdrempelige ondersteuning
Het preventieprogramma jeugd heeft als doel om ouders en kinderen laagdrempelig te ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hierbij de spin in het web voor de basisvoorzieningen Jeugd. Het CJG werkt hierbij planmatig aan lokale maatschappelijke doelstellingen en betrekt hierbij de juiste partners.

Het Netwerkpreventieplan Jeugd (klik hier voor alle info) is tot stand gekomen in een informeel participatietraject in samenwerking met de GGD, Maatschappelijk werk, Kwadraad, jongerenwerk Welzijnskwartier, coöperatie JGt, GGZ Rivierduinen, verslavingszorg Brijder, Halt, onderwijs, Welzijn Noordwijk. Het plan is ook samengevat in een infographic (zie foto galerij).

Jongeren gebruiken in onze gemeente gemiddeld meer genotmiddelen.
In de presentatie van de Preventieprogramma jeugd Noordwijk 2020 - 2024 in de RTG, maakte Emielenne van Mil van het Centrum Jeugd en Gezin ook de cijfers van een onderzoek onder jongeren in Holland Rijnland bekend. Hieruit blijkt o.a. dat jongeren in de gemeente Noordwijk meer roken en drinken dan hun leeftijdsgenoten in de regio Holland Rijnland. U kunt de cijfers bekijken via de infographics in de fotogalerij.

Karin Meiland van de fractie NZLokaal vroeg in de RTG of daar een reden voor aan te dragen was en daar werd als volgt op gereageerd: In de gemeente Noordwijk ligt het gebruik zoals bekend helaas al jaren hoger. In Noordwijkerhout heeft dat o.a. te maken met de carnavalscultuur in het dorp en voor Noordwijk is daar de uitgaanscultuur debat aan en ook door het gebruik van alcohol van ouders.

Door intensievere samenwerking via het Preventieprogramma jeugd Noordwijk 2020 - 2024, hoopt men vanaf 2021 daar grip op te krijgen en dat de jongeren structureel minder genotmiddelen gaan gebruiken.

Foto's PR.