06
dec
'20
Bij burgerparticipatie in ‘het groen’ snijdt het mes aan twee kanten  in Noordwijkerhout. (foto's Julianaplein, Hortus en Parnassialaan)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bij burgerparticipatie in ‘het groen’ snijdt het mes aan twee kanten. (foto's Julianaplein, Hortus en Parnassialaan)

Op 11 november 2020 werd er in de raadsvergadering een gezamenlijke motie door de fracties van NZLokaal en het CDA ingediend en aangenomen, hierin vraagt men aan het college voor meer aandacht aangaande adoptiegroen/burgerparticipatie binnen de gemeente Noordwijk. Wethouder Sjaak van den Berg kon tijdens de raadsvergadering aangeven...

dat er al zeventien inwoners interesse hadden getoond om een stukje gemeentegroen te adopteren. Hij gaf ook aan dat de gemeente de adoptiekar in 2020 al flink wilde promoten, maar dat dit door de corona nog niet goed van de grond is gekomen. 

In Noordwijkerhout zijn op dit moment drie projecten (bij de redactie van BON bekend) gaande waarbij de inwoner meedenkt en zijn inbreng heeft over het groen in zijn woonwijk. Er zijn ook inwoners die nog een stapje verder gaan en ook het toekomstige onderhoud van het gemeentegroen in hun buurt voor hun rekening gaan nemen.

Bij het Julianaplein nam Bart van Teijlingen het voortouw, hij zag steeds meer bomen (meestal door ziekte/ouderdom) in zijn woonwijk verdwijnen, maar er kwam niets voor terug en hij maakte dat aanhangig bij de gemeente Noordwijk.

De verantwoordelijk ambtenaar pakte de terechte opmerking van Bart op en het gevolg daarvan was dat wethouder Sjaak van den Berg vrijdagmiddag 4 december een handje kwam helpen bij planten van de eerste boom van de in totaal 21 nieuwe bomen op het Julianaplein en de straten in de omgeving.

De wethouder werd geassisteerd door twee bewoners van het eerste uur van het Julianaplein, Emmastraat en Beatrixstraat, mevrouw To van der Klucht en de heer Arie Brama die gezamenlijk 165 jaar zijn.....

Onder de vrolijke noten van Jos en Ria Disseldorp werd zelfs de Noordwijkerhoutse wals gezongen en werd er na het planten van de boom geproost met, hoe kan het ook anders in deze oranje-getinte buurt, een oranjebitter op het nieuwe groen in de wijk.

Ook op de Hortus in de wijk Mossenest werd er meegedacht over het nieuwe groen in het park voor hun huis (zie foto's). Op de Parnassialaan in de Victorwijk namen buurtbewoners het initiatief om het onderhoud, na een opknapbeurt door het bedrijf AllBasics in opdracht van de gemeente Noordwijk, als adoptiegroen over te nemen van de gemeente. (zie verslag en foto's)

Heeft u ook belangstelling om een stuk gemeentegroen te adopteren? Stuur dan een email voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Burgerparticipatie in ‘het groen’? Dat kan!
(geschreven door Aart de Jong, bewoner van de Parnassialaan)

Het kan!
Bij participatie in ‘het groen’ snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente Noordwijk doet een eenmalige investering in begeleiding, opzet en financiële middelen, de burgers (of een deel hiervan) die in de straat wonen geven input en feedback en doen het onderhoud of een deel van het onderhoud.

Participeren verbindt!
Voor de buurtbewoners is (of kan) het een gezellige tijdsbesteding zijn en je leert elkaar beter kennen. Je hebt simpelweg meer aanspraak als je buitenshuis bezig bent. En dit kan leiden tot een grotere saamhorigheid. Bijkomend voordeel van een goed functionerende participatie is dat mensen uit de omgeving met elkaar in contact komen, enthousiast worden en het participeren daardoor zich als een gewenste olievlek kan gaan verspreiden.

Een mooi participatie project aan de Parnassialaan in Noordwijkerhout
Fractielid Karin Meiland van NZLokaal stelde in maart jl. vragen over achterstallig groenonderhoud in de gemeente Noordwijkerhout en De Zilk. Daar kreeg zij meer dan voldoende respons op. Ondergetekende is één van deze respondenten. Ik woon aan de Parnassialaan.

Voor mijn woning bevindt zich een ruime perk waar nauwelijks onderhoud werd gepleegd. In het perk stond o.a. een forse Es die door de gemeente uit veiligheidsoverwegingen verwijderd is. De boom is gerooid in het kader van inlopen op achterstanden in boombeheer. Door het rooien van de boom leidde dit ook tot meer schade aan het perk.

Op mijn uitdrukkelijke verzoek werd na het kappen van de Es weer een boom teruggeplaatst, maar dit lag al vanuit de gemeente in de planning, zo werd mij duidelijk. Naast het plaatsen van een Magnolia had ik bij de gemeente het verzoek ingediend of dit perk een upgrading zou kunnen krijgen én of bewoners op termijn het onderhoud zelf zouden kunnen gaan plegen.

Nabij het perk, ook aan de Parnassialaan, staan verhoogde bakken met daarin onderhoudsarm groen. In mijn beleving gaat hier eens in de zoveel jaar de ‘heggenschaar’ overheen? Tijdens mijn ronde langs de medebewoners aan de Parnassialaan, met de vraag of zij iets zouden zien in het zelf onderhouden van het perk, werd al snel duidelijk dat de bewuste bakken een doorn in het oog zijn.

Reacties als ‘kleurloos’, ‘geen uitstraling’, ‘ja bijna een doorn in het oog’, werd mij snel duidelijk. “Zouden deze bakken hierin meegenomen kunnen worden?” Door deze verzoeken is dit geheel in een stroomversnelling geraakt en is dit vanuit de gemeente met beide handen aangepakt.

Het bedrijf AllBasics wordt ingeschakeld en Ingenieur Job Claushuis komt met een prachtig renovatieplan voor dit specifieke deel van de Parnassialaan. Dit alles verloopt zeer prettig en mag als meerwaarde worden gezien.

In grote lijnen wordt het perk ingeplant met soorten die van nature in de omgeving voorkomen met een diversiteit aan bomen, struiken en vaste planten. Omdat er enkel gebruik wordt gemaakt van inheemse soorten zullen vogels en insecten optimaal kunnen profiteren van het perk en in droge tijden zal juist deze beplanting geen last van de droogte hebben.

Na een door AllBasics opgezette informatiebijeenkomst voor de bewoners (in de buitenlucht en ter hoogte van het perk) ontstaat er meer enthousiasme. Bewoners stelden kritische vragen, o.a. over de arbeidsintensiteit die het onderhoud zou vergen en over de soorten die geplant zouden gaan worden.

Het overgrote deel van het plantsoen en de bakken zijn intussen leeg getrokken en sinds eind november is men van start gegaan met de nieuwe inrichting. (zie foto's)

Uitgangspunten:
• Bloei voor honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten;
• Beschutting en voedsel voor egeltjes en vogels;
• Naast bomen en veel vaste planten en bollen worden ook struiken geplaatst;
• Bomen buiten de beplantingsbakken worden binnen deze bakken getrokken, zodat er geen worteldruk op tegels meer kan ontstaan.

Voor een groot deel van het jaar zal dit stukje Parnassialaan er kleurig uitzien! Na afronding van het aanplanten zal AllBasics samen met ons het eerste jaar het benodigde onderhoud uitvoeren zodat de bewoners in 2021 het onderhoud geheel zelfstandig uit kunnen voeren.

Kom te zijner tijd gerust eens poolshoogte nemen.

Aart de Jong.

Foto's BON.