Datum: 04-03-2021 - 01:21

03
dec
'20
College beantwoordt vragen CDA over: coronanoodfonds, de nood is hoog bij een aantal verenigingen in Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

College beantwoordt vragen CDA over: coronanoodfonds, de nood is hoog bij een aantal verenigingen.

Fractie CDA: De CDA fractie is erg blij met de 2 miljoen die toegezegd is door het college om daarmee het noodfonds te vullen om o.a. verenigingen die flink inkomsten zijn misgelopen te ondersteunen. Van verschillende verenigingen die wij hebben gesproken hebben, hebben we begrepen dat de nood erg hoog is in sommige gevallen. Wij hebben wij hierover de volgende vragen...

en deze zijn onlangs door het college van B&W van de gemeente Noordwijk beantwoordt

Vraag 1.
Vanaf wanneer kunnen verenigingen een beroep doen op dit noodfonds?

Antwoord:
Besluitvorming is voorgenomen in de raad van 15 december. Kort na besluitvorming vindt bekendmaking plaats op ons gemeenteblad op www.overheid.nl. Daarna kan beroep op dit noodfonds plaatsvinden.

Vraag 2.
Hoe snel denk het college dat het beschikbare geld daadwerkelijk kan worden overgemaakt aan de betreffende verenigingen?

Antwoord:
Indien aanspraak gemaakt kan worden op het noodfonds, na positieve toetsing, zal betaling binnen 2 weken plaatsvinden.

Vraag 3.
Hoe kunnen verenigingen kenbaar maken gebruik te willen naken van het noodfonds?

Antwoord:
In de nog vast te stellen verordening 'Corona noodfonds gemeente Noordwijk' is opgenomen dat de aanvraag voor een subsidie digitaal via E-herkenning wordt ingediend bij het college. E-herkenning is de manier om veilig in te loggen voor ondernemers, voor particulieren is dit DigiD. Op de website van de gemeente Noordwijk staat dit beschreven onder de kop Subsidie aanvragen.

Als verenigingen gebruik willen maken van de compensatiemaatregelen zoals genoemd in het nog vast te stellen raadsvoorstel dan kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen per brief, gericht aan het college. Verenigingen zullen actief schriftelijk geïnformeerd worden over de steunmaatregelen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk