Datum: 04-03-2021 - 00:47

01
dec
'20
College beantwoordt vragen PvdA over: Winstmarges jeugdzorg-aanbieders in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PvdA over: Winstmarges jeugdzorg-aanbieders.

Op 5 oktober jl. was in een persbericht van Jeugdzorg Nederland te lezen dat kleine aanbieders van jeugdzorg gemiddeld 35% winst maken, terwijl het financieel slecht gaat met de grotere jeugdzorg-organisaties. Daar waar de kleine aanbieders de krenten uit de pap halen, bieden de grotere organisaties de meer complexe..

dus duurdere, jeugdhulp en pleiten er daarom voor dat de tarieven hoger zouden moeten zijn als er meer gevraagd wordt. 

Daarbij hebben wij op 1 juli 2019 schriftelijke vragen gesteld over z.g. zorgcowboys die hoge winsten zouden behalen. In de beantwoording op onze vragen zijn sussende woorden te lezen van de ISD Bollenstreek en TWO Jeugdhulp Holland Rijnland.

Zij schrijven dat zij de aanbestedingen en rapportages dusdanig hebben ingericht dat grote winstmarges worden voorkomen dan wel gesignaleerd. De TWO schrijft dat zij afwijkingen boven of onder de 4-5 % als aanleiding zien voor verdere analyse en gesprek. 

Het bovenstaande is voor de fractie van de PvdA aanleiding om wederom een aantal vragen te stellen over dit onderwerp aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Deelt het college onze mening dat de beschreven scheefgroei van winstmarges tussen kleine jeugdzorg-aanbieders en de grotere jeugdzorg-organisaties ongewenst is en leidt tot zeer ongewenste gevolgen voor de meer complexe jeugdhulp?

Antwoord:
Indien er sprake is van enorme scheefgroei van winstmarges tussen kleine jeugdzorgaanbieders en de grotere jeugdzorgorganisatie, deelt het college van B&W de mening dat dit een ongewenst gevolg kan hebben voor de complexe jeugdhulp.

Vraag 2.
Zo ja, welke actie gaat het college ondernemen om deze scheefgroei tegen te gaan?

Antwoord:
De gemeente heeft een zorgprogramma plan en inkoopplan jeugdhulp opgesteld. In het zorgprogramma plan zijn er specifieke inkoopdoelen geformuleerd voor deze complexe doelgroep. De aanbieders die deze complexe zorg leveren krijgen een specifiek contract, met daarbij marktconform tarieven. Hierdoor kunnen we gerichter de zorg inkopen en er voor zorgen dat de kleine zorgaanbieders die lichte zorg aanbieden, dezelfde tarieven ontvangen.

Vraag 3.
Graag ontvangen wij ook een reactie van met name TWO Jeugdhulp Holland Rijnland over het bericht dat de kleine jeugdzorg-aanbieders winstmarges zouden behalen van gemiddeld 35%. Herkennen zij zich in dit beeld?

Antwoord:
In een reactie van 16 oktober 2020 heeft de TWO ons laten weten dat er in de regio Holland Rijnland geen aanbieders bekend zijn, die winstmarges van 35% halen.

Vraag 4.
Zo ja, welke actie onderneemt de TWO om dergelijke winstmarges tegen te gaan?

Antwoord:
Zoals aangegeven door de TWO hebben we geen aanbieders in de regio gecontracteerd met een winstmarges van 35%. Echter betekent dit niet dat zij geen acties onderneemt om dergelijke winstmarges tegen te gaan. De TWO Jeugdhulp analyseert jaarlijks de jaarrekeningen van belangrijkste aanbieders en aanbieders waarvan wij signalen hebben die om nader onderzoek vragen. Met partijen die opvallen door een bepaalde mate van winstgevendheid gaan zij in gesprek.

Bijvoorbeeld over het investeren van de winst in verdere innovatie van de zorg, het naar beneden bijstellen van het budgetplafond of het naar beneden bijstellen van het tarief dat gefactureerd wordt. In de regio hanteren we immers maximale tarieven. Dat betekent dat er in principe niet hoger dan dit tarief gefactureerd kan worden. Wel lager. Er zijn enkele aanbieders die na een gesprek met de TWO Jeugdhulp onder de maximale tarieven factureren om hun winstgevendheid te drukken of extra te investeren in de zorg die zij leveren.

Doel is dat de middelen uiteraard ten goede komen aan van de zorg voor kinderen en gezinnen. Aanbieders die dusdanig efficiënt werken tegen een lager tarief stimuleren zij om hun kennis en ervaringen te delen met andere jeugdhulpaanbieders. Wij vertrouwen erop dat wij u voor dit moment voldoende op de hoogte hebben gesteld. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de jeugdhulp, zullen wij u informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk