Datum: 27-01-2021 - 01:13

28
nov
'20
GroenLinks stelt vragen aan college over: bevoorrading Voedselbanken in Noordwijkerhout en Noordwijk.
Geschreven door GroenLinks

College beantwoordt vragen GroenLinks over: bevoorrading Voedselbanken.

De voedselbanken voorzien dat het aantal klanten door het coronavirus sterk zal toenemen, maar hebben onvoldoende eten om iedereen te kunnen helpen. Daarvoor waarschuwde de voorzitter van Voedselbanken Nederland Leo Wijnbelt vanochtend op NPO Radio 1. Dit komt doordat de supermarkten een nieuw systeem hebben opgetuigd...

waarmee producten tegen het einde van de houdbaarheidsdatum met korting worden verkocht. Die worden daardoor niet meer naar de voedselbanken gebracht. De voedselbanken krijgen ongeveer de helft van het voedsel van landelijke organisaties. De andere helft komt van supermarkten uit de buurt.

Die laatste stroom zal naar verwachting sterk afnemen, doordat de winkels minder overhouden, zeggen de voedselbanken. Volgens Wijnbelt zal de impact per regio verschillen, maar betekent het dat er 30 tot 80 procent minder eten beschikbaar zal zijn. Dan gaat het met name om de gezondere, verse producten zoals groente en fruit. Bron NRC.

De fractie van GroenLinks heeft over dit bericht in de media de volgende vragen aan het college van de gemeente Noordwijk en deze vragen zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Is het college bekend met deze berichten?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van de berichten in de media.

Vraag 2.
Doet dit probleem zich ook voor bij voedselbanken in onze gemeente of dreigen er tekorten te ontstaan?

Antwoord:
De voedselbanken in Noordwijk kennen dit probleem niet. Hierover is regelmatig contact tussen de gemeente en de voedselbank. De laatste contacten dateren van eind oktober en 9 november. Uit deze contacten is gebleken, dat de voedselbank op dit moment geen problemen heeft, maar preventief mensen oproept om te doneren.

De voedselinzamelingsacties bij de supermarkten zijn niet doorgegaan en dit zou tot een mogelijk tekort kunnen leiden. De voedselbank heeft uw raad uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen, indien u dat wenst.

Vraag 3.
Indien dat het geval is: Gaat het college maatregelen nemen om tekorten te verhelpen of te voorkomen?

Antwoord:
Momenteel is dit niet aan de orde. De gemeente faciliteert de voedselbanken door middel van het beschikbaar stellen van ruimten via bruikleenovereenkomst. Bevoorrading maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke ondersteuning.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk