Datum: 27-01-2021 - 17:08

26
nov
'20
Update (9) na de verwoestende brand bij De Schelft: Nieuws werkgroep ‘Afwikkeling De Schelft’. (1600 enquêtes ingevuld)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Update (9) na de verwoestende brand bij De Schelft: Nieuws werkgroep ‘Afwikkeling De Schelft’. (1600 enquêtes ingevuld)

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

De impact van de brand in De Schelft is enorm. De werkgroep ‘Afwikkeling De Schelft’ staat voor veel uitdagingen. Een tussenbericht over de uitgezette acties.

Bergen werk om de slag te boven te komen
Tijdens de 2e bijeenkomst van de werkgroep Afwikkeling De Schelft zie je opnieuw hoe indringend de gevolgen van de brand zijn voor de gebruikers van de locatie en wat een berg werk er verzet moet worden om deze slag te boven te komen.

Acties bepalen en aanpakken
In deze werkgroep zijn alle partijen verenigd die geraakt zijn door de brand, waaronder vertegenwoordigers vanuit de gemeente, cultuur en sportverenigingen. Samen zoeken en vinden ze oplossingen en bedenken ze aanpakken. In gezamenlijkheid hebben ze de vraagstukken waarvoor ze staan besproken en de acties bepaald voor de korte, middellange en de lange termijn. Lees ook het eerdere bericht over deze taskforce.

Nu actueel – Ongewenste ‘bezoekjes’
Enkele zaken die nu spelen. Vanwege de ongewenste bezoekjes aan de locatie is er de komende weken meer camera- en politietoezicht bij de afgebrande sporthal De Schelft. Het is er onveilig en ‘bezoekers’ moeten wegblijven. De gemeente doet een beroep op omwonenden om hier alert op te zijn en ongewenst ‘bezoek’ direct te melden bij de politie.

Nu actueel – Sturen op snelle sloop
De gemeente bereidt de sloop voor. De planning is om dat zo spoedig mogelijk achter de rug te hebben. Uiterlijk voor de Kerst moet de locatie opgeruimd zijn. Allen onderkennen het belang van een veilige plek die geen baldadigheid uitlokt. De sloopvergunning is aangevraagd, en voorzien van het verzoek deze aanvraag met spoed te behandelen, want ook de gemeente moet hiervoor de noodzakelijke procedures volgen.

Nu actueel – Sloopplan met zicht op wat behouden kan blijven
De gemeente werkt aan een sloopplan. In dat plan wordt nauwgezet bepaald wat blijft staan en wat tegen de vlakte moet. Onderzoek is nog steeds nodig.

Nu actueel – Technisch onderzoek naar kansen zwemmen, toneel, fitness
Begin december volgt een tweede inspectie van de technische installaties van het zwembad, de toneelzaal en de fitnessruimten. Wat dat oplevert is van doorslaggevende betekenis voor het gebruik van de accommodatie voor de middellange termijn, dus tot vervangend nieuwbouw gereed is. De resultaten van het technische onderzoek worden over enkele weken verwacht.

Een compliment is echt op zijn plaats
Toneel. Sport. Muziek. Carnaval. De verenigingen verwerken de dreun. Velen hebben tijdelijk onderdak gevonden en kunnen zo goed en zo kwaad als dat gaat door. De verenigingen van Noordwijkerhout verdienen een compliment dat ze hierin zelf huisvesting hebben gevonden.

We zijn er voor elkaar
Het is hartverwarmend hoe de gedupeerden zijn geholpen onder andere de sporthallen Duinwetering en zwembad Binnenzee hebben meegedacht met de verenigingen. Hier zie je de kracht van Noordwijk. De gemeente helpt ze daar waar nodig.

Doorkijkje - Noodvoorzieningen
Voor de middellange termijn doemen nieuwe uitdagingen op. Een voorbeeld. Aan een noodvoorziening voor de sporthal wordt hard gewerkt. Iedereen onderkent dat het bijzonder fijn is dat er zo veel hulp is geboden, maar op de middellange termijn zullen er wat dichterbij huis noodvoorzieningen moeten komen. Verwacht wordt dat eind dit jaar of uiterlijk in januari volgend jaar hier meer duidelijkheid over gegeven kan worden.

Doorkijkje – Versnelde uitvoer aan het onderzoek
Op de lange termijn gaat het om de toekomst van de locatie. Het onderzoek daarnaar was al gestart voor de brand. Dit onderzoek wordt nu versneld voortgezet, waarbij de brand als nieuw gegeven wordt meegenomen. De onderzoeksresultaten worden begin januari verwacht.

Nu je hier toch bent…..
Al bijna 1600 mensen hebben de moeite genomen om bij te dragen aan het onderzoek naar de toekomst van De Schelft. Je kunt nog steeds de enquête invullen. Het je een kwartiertje over om De Schelft de toekomst te geven die hij verdient?

Help mee! Klik hier voor de enquête.

 
 

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)