Datum: 19-09-2021 - 13:28
25
nov
'20
Aanvraag bouw woningen hoek vd-Weijdenlaan en Gooweg voorlopig in de ijskast gezet in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Aanvraag bouw woningen hoek vd-Weijdenlaan en Gooweg voorlopig in de ijskast gezet.

Het voormalige terrein van de volkstuinen op de hoek Gooweg en Van der Weijdenlaan werd in 2017 aangekocht door een nieuwe eigenaar en sinds eind 2018 ligt het terrein braak nadat de tuinders de huur was opgezegd. Eind 2019 werd bekend dat de eigenaar van het betreffende terrein een principeverzoek had ingediend, om een bestuurlijk standpunt van het college te verkrijgen over een door de eigenaar gewenste woningbouwontwikkeling...

Het principeverzoek werd door het college behandeld op 19 november 2019. Het voorstel is toen aangenomen met de toevoeging dat er een sociale component moest worden toegevoegd (spoedzoekerswoningen).

Om woningbouw te kunnen realiseren zal het bestemmingsplan dagrecreatie/volkstuinen (geen bollengrond) ter plaatse moeten worden aangepast. De inhoud van het principeverzoek van de eigenaar is nu, om op de hoek tijdelijke flexwoningen te plaatsen dan wel gedifferentieerd te bouwen. En daar zit nu het probleem.

De provincie Zuid-Holland heeft al eerder laten blijken dat men niet wil laten bouwen buiten 'Bestaand Stads en Dorpsgebied, dit bleek al eerder bij de aanvraag die werd afgewezen van de gemeente Noordwijk om te mogen bouwen bij de Achterweg in Noordwijk

De Achterweg was een mogelijke alternatieve woningbouwlocatie ter vervanging van een deel van de woningbouwlocatie Bronsgeest. De voorgestelde woningbouwlocatie Achterweg ligt volgens de commissie ook buiten 'Bestaand Stads en Dorpsgebied'.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk kiest met dit standpunt van de Provincie ervoor, om een pas op de plaats te maken bij de woningbouwontwikkeling van de kavel op de hoek Gooweg/vd Weijdenlaan. Men ziet zich genoodzaakt toekomstige ontwikkelingen, met het oog op de provincie Zuid-Holland, af te wachten.

Straatfoto Google Maps.