Datum: 27-01-2021 - 17:55

25
nov
'20
Kleine meerderheid gemeenteraad stemt in met verbod op carbidschieten in de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Kleine meerderheid gemeenteraad stemt in met verbod op carbidschieten.

In het rondetafelgesprek van vorige week stond het onderwerp op de agenda over het vervangen van de huidige APV’s (Algemene Plaatselijke Verordening) van Noordwijkerhout en Noordwijk, door één nieuwe, geharmoniseerde en geheel geactualiseerde APV. Na vaststelling van de nieuwe APV op de eerstvolgende raadsvergadering (is 24-11 aangenomen) gelden in de hele gemeente Noordwijk dezelfde basisregels voor bijvoorbeeld...

evenementen, uitstallingen, reclames, honden en sluitingstijden van horecabedrijven. Maar ook het afsteken van vuurwerk wordt hier in vernoemd en dat is in dit coronajaar met een verbod natuurlijk een hot item.

De burgemeester gaf in de RTG antwoord op vragen uit de raad of het college ook van plan was om het carbidschieten, wat niet onder het vuurwerkverbod valt, ook te gaan verbieden zoals in meerdere gemeenten waaronder Teylingen, Lisse en Hillegom aan de orde is.

De burgemeester gaf aan dat in de nieuwe APV het carbidschieten vanaf 1 januari 2021, als de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) ingaat, wordt verboden in de gemeente Noordwijk. Hiermee wil het college voorkomen dat door het vuurwerkverbod iedereen aan het carbidschieten gaat. Maar nu is niet iedereen het eens met het komende verbod van het carbidschieten.

Verschillende vriendengroepen in Noordwijkerhout, die al jaren met oud en nieuw carbidschieten, zijn daar fel op tegen. In een petitie 'Carbidschieten is een traditie en mag niet verboden worden' roepen ze op om een gesprek met de gemeente en hopen ze op de steun van u door de petitie te ondertekenen.
Klik hier voor het nieuwsitem over de petitie van de Vriendengroepen Noordwijkerhout.

In gemeenteraadvergadering van dinsdagavond 24 november stond het onderwerp dan ook op de agenda, de fracties van NZLokaal en Lijst Salman dienden beide een amendement (wijziging in het raadsvoorstel) in. Waarbij men een lans brak om het jaarlijkse carbidschieten, als traditie voor zo'n 15 vriendengroepen in onze gemeente, goed en veilig te regelen en niet te verbieden.

Portefeuillehouder burgemeester Wendy Verkleij, die over de veiligheid in de gemeente gaat, gaf aan dat het verbod van het carbidschieten eigenlijk al in de APV's (bij 4.6) van de oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout stonden en dus eigenlijk al jaren verboden was.

Al die jaren is er dus eigenlijk, door onbekende redenen, niet gehandhaafd op dat verbod en de (nieuwe) burgemeester wil dan ook dat het verbod op carbidschieten ook in de nieuwe geharmoniseerde APV blijft staan en er nu wel op wordt toegezien.

De burgemeester gaf als reden aan dat ze erg bang is, net als meer burgemeesters in Nederland, dat het carbidschieten als vervanging gaat dienen op het verbod van het afsteken van knalvuurwerk en dat er wildgroei gaat ontstaan van mensen die er geen ervaring mee hebben en er dus zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

Bovendien verwacht de burgemeester ook dat het komende oud en nieuw het carbidschieten op een flinke toeloop kan gaan rekenen omdat er verder geen vuurwerk mag worden afgestoken, dit zou dan weer in conflict komen met de coronamaatregelen. Ze deed dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad om de van 2 naar 1 ingediende amendement voor het toestaan van het carbidschieten niet te steunen.

In de stemming over het onderwerp lagen de stemmen toch aardig dicht bij elkaar maar uiteindelijk waren er 15 stemmen tegen en 12 stemmen voor amendement en dat betekend dus dat het carbidschieten niet meer mag plaatsvinden in de gemeente Noordwijk.