Datum: 28-11-2020 - 05:58
 
22
nov
'20
College beantwoordt vragen D66-fractie over: Sociaal domein in coronatijd in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Fractie D66 / college van B&W

College beantwoordt vragen D66-fractie over: Sociaal domein in coronatijd.

Fractie D66: De gemeente heeft voor een aantal groepen zorgtaken. Die taken vloeien onder meer voort uit de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De laatstgenoemde wetten vormen de grondslag voor het organiseren van het leerlingenvervoer...

De coronacrisis treft deze groepen hard en omdat de gemeente voor hen een zorgtaak heeft, vernemen wij graag welke (extra) initiatieven, maatregelen en oplossingen het college biedt en ontwikkelt om ook deze kwetsbare groepen te blijven ondersteunen. De fractie van D66 heeft op 22 oktober daarom een aantal vragen gesteld aan het college en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Het aantal vragen en de beantwoording daarvan zijn uitgebreid en voorzien van allerlei cijfermateriaal, dat kunnen we in het geheel niet goed laten zien hier op de website.

U kunt het in PDF hier downloaden (klik hier) en lezen of uitprinten.