Datum: 28-11-2020 - 17:15
 
20
nov
'20
Het bomenplan van het nieuwbouwproject Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout in Noordwijkerhout.
Geschreven door Ontwikkelaars Landgoed in den Houte

Het bomenplan van het nieuwbouw- project Landgoed in den Houte.

Op het St. Bavo-terrein worden de komende jaren in verschillende fasen in totaal circa 700 woningen gerealiseerd. In deze nieuwe woonwijk, bekend als nieuwbouwproject ‘Landgoed in den Houte’, streven we naar een kwalitatieve, groene en prettige leefomgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door het behouden en versterken van landschappelijke structuren, solitaire bomen en open ruimtes. Een deel van de groene inrichting zijn overblijfselen van...

de oorspronkelijke tuinen, oude bomenlanen en bosachtige randen. Een deel zal nieuw door ons geplant worden.

Inventarisatie en eisen

Het terrein is aan een uitgebreide ecologische inventarisatie onderworpen, een hele klus om al het groen in kaart te brengen. Er is namelijk flinke wildgroei ontstaan doordat er na de sloop van de oude gebouwen de afgelopen jaren weinig groenonderhoud is gepleegd.

Nu Landgoed in den Houte op het terrein in realisatie is, moet er ruimte worden gemaakt voor woningen en wegen. Met het oog op de toekomst houden we ook rekening met nieuwe klimaateisen zoals het verbreden van watergangen en het realiseren van wadi’s. Daarnaast zal een deel van het terrein worden verhoogd. Op die manier kan bij hevige regenval het water zijn weg vinden in de natuur.

Historisch park
Het terrein kent een aantal historische plekken, waarvan de Engelse tuin het park van Landgoed in den Houte zal gaan worden. Op dit moment is de tuin verwaarloosd en is er veel beplanting gaan woekeren. Ook hebben er vernielingen plaatsgevonden aan historische elementen.

De Engelse tuin zal weer in oude glorie hersteld worden. Dit betekent o.a. dat er meer openheid gecreëerd zal worden, nieuwe bruggen en paden worden aangelegd, historische elementen zoals de vijver, het Mariabeeld en de waterval zullen worden hersteld, zichtlijnen komen weer terug in het gebied.

Het herstel houdt ook in dat er diverse bomen worden gekapt zodat beeldbepalende bomen de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. De beplanting krijgt het nodige onderhoud, zodat het park zichtbaar wordt vanuit de woongebieden en een prettige plek wordt om te zijn. 

Bomenplan
Om aan de opgelegde eisen te voldoen en de ecologische stappen mogelijk te maken, is het nodig om bomen te kappen. In een boomrijk gebied als het Bavo-terrein ontkomen we daar niet aan. Deze kap wordt gedaan ten goede van de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid. Er is door een ecoloog en landschapsdeskundige een onderbouwd bomenplan gemaakt, waarbij de kwaliteit van het groen en de groene structuren leidend zijn.

Op sommige plaatsen zal er door de wildgroei relatief veel gekapt moeten worden, waar op andere plekken in het plangebied relatief veel herplanting zal plaatsvinden. Enkele flinke solitaire bomen, nieuw aangeplante bomen, grote heesters, kleinere aanplant en tevreden mensen zien we straks graag terug als bewoners van Landgoed in den Houte!

Klik hier het volledige bomenplan.

Foto's PR.