Datum: 19-04-2021 - 02:31

16
nov
'20
College van B&W van de gemeente Noordwijk maakt pas op de plaats bij handhavingsproject van o.a. paardenweitjes.
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk

College van B&W maakt pas op de plaats bij handhavingsproject van o.a. paardenweitjes.

Als je buren bij de gemeente klagen dat je ten onrechte een paardenweitje hebt ingericht is dat wel wat anders dan het handhavingstraject om de verrommeling van het landschap tegen te gaan. Maar dat alles lijkt nu door elkaar te gaan lopen. Verrommeling van het landschap tegengaan is belangrijk. Bijna 1 jaar geleden startte in Noordwijk daarom een handhavingstraject om paal en perk te stellen aan de verrommeling....

Het is een regionaal project. Want de verrommeling houdt niet op bij de gemeentegrenzen.

Eerste 30 percelen zijn goed verlopen

De afgelopen maanden is er bij 30 percelen gekeken of het grondgebruik klopte. De eigenaren kregen vooraf een uitgebreide informatiebrief. In deze brief is in een vraag-antwoord opzet, het belang, het doel en de aanpak uiteengezet. Ook zijn daarin contactpersonen en hun telefoonnummers vermeld en wordt het bezoek van de toezichthouder aangekondigd.

Met deze betrokken wordt op dit moment veel overleg gevoerd. Wellicht mede hierdoor heeft, voor zover wij nu kunnen overzien, geen van de betrokkenen bij deze eerste tranche van 30 percelen actief publiciteit gezocht, aldus het college in een brief de gemeenteraad.

De buren klagen over de paardenweide
Ondertussen zijn er ook handhavingsverzoeken bij de gemeente binnengekomen die zijn gericht op het gebruik van grond als paardenweitje. De emoties liepen hoog op, waarbij voorbijgegaan werd aan het feit dat het om een andere vorm van handhaven gaat. Hier gaat het niet om de regionale actie tegen de verrommeling maar vaak om een burenverzoek omdat deze vinden dat de paarden er niet horen.

Deze mensen zochten wel de publiciteit. Er werd een petitie georganiseerd. Uit sommige reacties blijkt hoe groot de verwarring is. Alsof de regio massaal in actie is gekomen tegen paardenweitjes. De onrust die dit heeft veroorzaakt heeft het handhavingsproject tegen de verrommeling geen goed gedaan.

Commotie bereikt raad
Ook zijn bij de gemeente veel brieven binnengekomen waaruit de onduidelijkheid blijkt. De raad vraagt om nadere uitleg. Het is duidelijk dat communicatie in een breder perspectief noodzakelijk is omdat nu niet de ins en outs van het project bekend zijn bij de inwoners van Noordwijk, waar de situatie, in sommige gevallen al dan niet kan gaan spelen.

Dat vereist extra inspanning. “De komende periode zullen we hiervoor gebruiken” meldt verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg aan de raad. In de brief aan de gemeenteraad licht de wethouder het project uitgebreid toe.

Pas op de plaats
Het handhavingsproject gericht tegen de verrommeling maakt pas op de plaats. De eerstvolgende 30 percelen worden pas gecontroleerd als de gemeente eerst breed heeft gecommuniceerd wat het doel van het project is en wat de mogelijkheden zijn. De brief aan de gemeenteraad is een 1e stap. Er volgen meer. Ook de inwoners die zo genieten van een paardenweitje komen aan bod.

* Lees de collegebrief: ‘Handhaving paardenweitjes en moestuintjes'.

Overzicht van de binnengekomen brieven aan de gemeenteraad.

Redactie BON:
* Er is al veel over dit onderwerp geschreven in de lokale media, zijn er politieke schriftelijke vragen gesteld aan het college en heeft de handhaving zelfs de aandacht getrokken van de landelijke media