Datum: 06-03-2021 - 06:23

13
nov
'20
College wijst aanvraag zonnepaneelweide Leidsevaart af en werkt aan motie zonnepanelen boven parkeerterreinen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wijst aanvraag zonnepaneelweide Leidsevaart af en werkt aan motie zonnepanelen boven parkeerterreinen.

Er is bij de gemeente Noordwijk een aanvraag binnengekomen voor de aanleg van een  zonnepaneelweide en een paardengraasweide op het perceel gelegen achter de Leidsevaart 115 in Noordwijkerhout. Hiervoor is een aanpassing van de bestemming van de percelen in het bestemmingsplan. Om er een bestuurlijk standpunt voor te krijgen...

is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Noordwijk of men deze aanvraag in behandeling wil nemen. Het college heeft na bestudering het plan afgewezen en de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. Al eerder werd er in 2019 een aanvraag voor de aanleg van een zonnepaneelweide aan de Leeweg 'Leeuwenhorsterhoek' na de nodige discussie uiteindelijk afgewezen.

Motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’.
Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020 is de motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ door de raad aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen boven Noordwijkse parkeerterreinen, te beginnen met de parkeerplaats aan de Langevelderslag.

In de achterliggende periode is gebleken dat de situatie bij Langevelderslag complex is omdat de gemeente geen eigenaar is. Wel is gebleken dat verschillende partijen geïnteresseerd zijn om dit parkeerterrein te overkappen met zonnepanelen (zie foto). Voor de selectie van een partij zal een tender moeten worden uitgeschreven.

Het college heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de motie Zonnepanelen boven parkeerterreinen.

Foto Gemeente Bloemendaal.