13
nov
'20
Partij voor de Dieren mengt zich ook in de discussie rondom de paardenweitjes in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Partij voor de Dieren mengt zich ook in de discussie rondom de paardenweitjes.

De ODWH is namens het college van B&W van de gemeente Noordwijk, gestart met het project om oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. Er is sindsdien al veel over dit onderwerp geschreven in de lokale media, zijn er politieke schriftelijke vragen gesteld aan het college en heeft de handhaving zelfs de aandacht getrokken van de landelijke media. Vervolgens mengt nu ook de Partij voor de Dieren zich ook in de discussie....

Carla van Viegen, fractievoorzitter Partij voor de Dieren van de Provinciale Staten Zuid-Holland, heeft een brief geschreven aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Geacht College,

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kennis genomen van de maatregelen die het college van B&W van de gemeente Noordwijk wil nemen tegen de eigenaren va ongeveer 400 paarden, die in de gemeente zijn gehuisvest, maar waarbij niet voldaan wordt aan het bestemmingsplan.

In de gemeente Noordwijk moeten de eigenaren van zo’n vierhonderd paarden op zoek naar een nieuwe verblijfplaats voor hun dieren omdat de gemeente een einde wil maken aan de ‘verpaarding’, zo valt er te lezen in de media. De paarden staan op landjes die bedoeld zijn als bollengrond.

Tientallen jaren werden de paarden gedoogd. De gemeente gaat na vele tientallen jaren gedogen nu ineens strikt handhaven. De eerste groep paardeneigenaren heeft volgens onze informatie inmiddels een brief van de gemeente gekregen, waarin staat dat ze drie maanden de tijd krijgen om de paarden te verplaatsen.

We vinden het strikte handhavingsbeleid van de gemeente na tientallen jaren gedogen op zijn minst onzorgvuldig en niet rechtvaardig naar de betrokkenen. De eigenaren van de landjes zijn ten einde raad en maken zich grote zorgen om het welzijn van hun dieren.

Onze fractie is hierover benaderd door een aantal eigenaren. Het is niet zomaar mogelijk om binnen drie maanden voor 400 paarden in de omgeving een geschikte  andere plek te vinden. Voor veel paarden dreigt de slacht. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het lot van deze dieren.

Ik verzoek het college om na jarenlang gedoogbeleid samen met de eigenaren naar een wederzijdse bevredigende oplossing te zoeken, waarbij het welzijn van de paarden geborgd gaat worden en voorkomen wordt dat dieren naar de slacht moeten.

Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Carla van Viegen
Factievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Klik hier voor alle ingezonden brieven over dit onderwerp.