12
nov
'20
Rapport VON (Vrije Ondernemers Noordwijk): GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond.
Geschreven door VON (Vrije Ondernemers Noordwijk)

Rapport VON (Vrije Ondernemers Noordwijk): GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond.

De afgelopen jaren stijgt de kritiek (zie nieuwsberichten op BON) van ondernemers en burgers op de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek en met name over de rol die Greenport Ontwikkeling Maatschappij BV (GOM) daarin speelt. Aangezien het behoud van de Duin- en Bollenstreek op het spel staat heeft de VON {Vrije Ondernemers Noordwijk}...

deze problematiek nader geanalyseerd en is via een rapport tot opzienbarende bevindingen gekomen. Voert GOM het beleid uit de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) wel op de juiste manier uit? Het beleid werkt ook door in het buitengebied, waar de laatste tijd door het strenge handhavingsbeleid veel over te doen is.

Het antwoord op deze vraagstukken en overige gevolgen van het GOM-beleid heeft de VON {Vrije Ondernemers Noordwijk} in kaart gebracht en dit in een rapport nader uitgewerkt. 

U kunt dit rapport in de samenvatting (klik hier) of het rapport in zijn geheel lezen, klik hier.

Foto > BON.