Datum: 27-01-2021 - 01:15

11
nov
'20
Afvalstoffenheffing in 2020 flink omhoog voor inwoners gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk .
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Grote meerderheid gemeenteraad Noordwijk stemt in met Begroting 2021. (22 ingediende moties/amendementen)

In een eerder nieuwsitem op BON gaven we u al aan dat de begroting voor 2021 van de gemeente Noordwijk sluit met een positief resultaat van € 329.000,- en ook de meerjarenbegroting is sluitend. (Begroting 2021 in één oogopslag) Dinsdagmiddag/avond vergaderde de gemeenteraad over de, door het college van B&W van de gemeente Noordwijk, voorgestelde Begroting 2021....

Men ging al om 16.00 uur in de middag digitaal van start en na een etenspauze en een hele avond vergaderen, kon de gemeenteraad met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen, net voor middernacht in grote meerderheid hun goedkeuring geven aan de Begroting van 2021.

De fracties van GroenLinks en PUUR Noordwijk stemden om verschillende redenen tegen de begroting, alle andere fracties stemden voor de begroting.

Er werden heel veel onderwerpen uit de begroting besproken, bediscussieerd,  bekritiseerd, vragen gesteld en beantwoordt en er werden maar liefst 18 moties en 4 amendementen door verschillende fracties ingediend. Van de 22 ingediende moties en amendementen werden er 9 aangenomen en de anderen werden verworpen of toch nog aangehouden voor een eventueel later tijdstip.

Mocht u de komende dagen nog een paar uurtjes over hebben, dan kunt u de begrotingsvergadering nog hier terugluisteren. Later volgt nog een uitgebreider verslag van deze vergadering.

Hieronder kunt u de schriftelijke reacties zien van de verschillende fracties en daaronder staan alle 22 moties en amendementen met een link voor uitleg (niet allemaal nog) en of ze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. 

Hieronder vindt u de bijlage 'Begroting 2021 in één oogopslag' (klik op de foto voor een vergroting) en de complete begroting kunt u klik hier vinden.