Datum: 23-09-2023 - 04:12
09
nov
'20
Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan college over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen Bruisend Noordwijk over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof.

In uw brief van 12 februari 2020 beantwoordde u de door de fractie van Bruisend Noordwijk gestelde vragen inzake de huisvestingssituatie op basisschool “de Prinsenhof”, waarvoor dank. Op uitnodiging van de Sophiastichting brachten de fractievoorzitters/ raadsleden op 12 oktober een werkbezoek aan de Prinsenhofschool...

en werd de nijpende huisvestingssituatie nog eens onder de aandacht gebracht door het bestuur van de Sophiastichting.

In grote lijnen kwam het erop neer:
- dat er nog geen tot weinig vooruitgang was in het zoeken en/of vinden van een geschikte huisvestingslocatie voor in eerste instantie een dependance
- dat de school inmiddels letterlijk en figuurlijk tot de nok toe gevuld is: zowel de zolderverdieping, de aula en de lerarenkamer worden gebuikt door leerlingen, zodat er totaal geen vrije ruimte meer beschikbaar is
- dat het leerlingenaantal tijdens dit schooljaar zal toenemen tot meer dan 500
- dat er met grote voortvarendheid wordt doorgebouwd in de nabij gelegen wijken “Landgoed in den Houte” en “Sancta Maria”, die in het aanloopgebied liggen van basisschool “de Prinsenhof”
- dat ook de Victorschool thans bijna (vol-)bezet is en geen ruimte meer biedt voor huisvesting van extra leerlingen
- dat in afwachting van mogelijke nieuwbouw met spoed naar een tijdelijke oplossing moet worden omgezien, zoals noodlokalen en/of het betrekken van bestaande panden

Vragen Bruisend Noordwijk en antwoorden college van B&W:

Vraag 1.
Onderschrijft het college, dat er tot nog toe met onvoldoende urgentie is gezocht naar oplossingen in verband met het capaciteitsgebrek van basisschool “de Prinsenhof”?

Antwoord:
Wij onderschrijven deze stelling niet. Uit het uitblijven van een voorstel kan niet de conclusie getrokken worden dat wij niet intensief werken aan een passende oplossing voor het capaciteitstekort in de school. De mogelijkheden die in de ruimtebehoefte kunnen voorzien zijn beperkt en vergen zorgvuldige afwegingen.

Vraag 2.
Is het college bereid (thans) vaart te zetten bij het zoeken naar een passende oplossing voor het capaciteitsgebrek?

Antwoord:
In samenspraak met het schoolbestuur blijven wij toewerken naar een passende oplossing voor het capaciteitstekort in de school. Daartoe zijn twee opties in beeld. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2021 hierover nader te kunnen informeren.

Vraag 3.
Kan bij het zoeken naar passende huisvesting wellicht ook gekeken worden naar het voormalige Gemeentehuis, waarbij in het licht van decentraal en thuiswerken een groot aantal fysieke (ambtelijke) werkplekken kan worden verminderd en/of gecentraliseerd?

Antwoord:
Het realiseren van de benodigde schooluitbreiding in het voormalige gemeentehuis aan de Herenweg in Noordwijkerhout is ook door anderen ter sprake gebracht. Deze optie zou een bouwkundige uitdaging zijn, omdat de kantoorruimten, niet zomaar omgebouwd kunnen worden naar geschikte klaslokalen.

Het buitenterrein hier kan niet voorzien in een geschikt speelplein, een fietsenstalling voor de leerlingen en de parkeerbehoefte. Daarmee zien wij dit niet als een reële optie voor de schooluitbreiding van De Prinsenhof.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.