Datum: 06-07-2022 - 12:13
30
okt
'20
Bouw van 22 koop- en 20 (sociale)huurappartementen in 'Het Zilt' gaat van start in De Zilk.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Bouw van 22 koop- en 20 (sociale) huurappartementen in 'Het Zilt' gaat van start.

Direct na 4 november, wanneer de Omgevings- vergunning onherroepelijk is geworden, kan gestart worden met de bouw van 42 appartementen in Het Zilt in De Zilk. Het gaat om 20 sociale huurappartementen en 22 koopappartementen. Voordat de bouw kan beginnen moet de afgebrande zoutopslag op het terrein nog gesloopt worden...

De opdracht daartoe moet verleend worden door de gemeente. Manager Vastgoed van Sint Antonius van Padua, Cock van Leeuwen gaat ervan uit dat de daadwerkelijke bouw kan beginnen in week 47. De twee gebouwen waarin de 42 appartementen worden ondergebracht zijn ontworpen door het Architectenbureau Van Manen en worden gerealiseerd door Van Rhijn Bouw.

Het gaat om een gebouw met 20 sociale huurappartementen en een met 22 koopappartementen. De eerstgenoemde 20 komen onder het beheer van Woningstichting Sint Antonius van Padua. Van Leeuwen: “Omdat wij gebruik willen maken van de Lokaal Maatwerk regeling bieden wij de woningen nog voor het eind van het jaar aan gegadigden aan.

Die regeling maakt het mogelijk om van de 20 appartementen er 15 toe te wijzen aan inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Voor 5 van de 15 kunnen starters hun vinger opsteken. Verwacht wordt dat er veel belangstelling is voor de (sociale huur) woningen. Van Leeuwen baseert dat op de ervaringen met de sociale huurwoningen die op het voormalige Bavo-terrein gebouwd worden.

Daar waren veel meer belangstellenden voor dan er woningen beschikbaar komen. Ook het feit dat er lange tijd geen nieuwbouw in De Zilk is gerealiseerd speelt een belangrijke rol. Alle woningen wordt uitgevoerd als driekamer appartementen. De bewoners van beide gebouwen gaan gebruik maken van hetzelfde trappenhuis.

Van Leeuwen: “Wij gaan ervan uit dat de bouw een jaar in beslag gaat nemen.” Dat betekent dat de nieuwe bewoners medio november 2021 hun sleutels in ontvangst kunnen nemen.

Foto's PR