Datum: 31-03-2023 - 17:43
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

31
okt
'20
WW-uitkeringen Holland Rijnland: 25,6% meer WW en 34,2% minder vacatures.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

WW-uitkeringen Holland Rijnland: 25,6% meer WW en 34,2% minder vacatures.

De coronacrisis heeft flinke impact op de regionale werkgelegenheid. In de publicatie Regio in Beeld Holland Rijnland 2020 schetst UWV vandaag de recente ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis van februari t/m mei met 27,1% toegenomen...

De uiteindelijke toename tot en met augustus komt per saldo uit op 25,6%. UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 verder stijgt. Tegelijkertijd zal het aantal vacatures fors lager zijn dan voor de coronacrisis. Het aantal vacatures daalde 34,2% ten opzichte van de periode tot half maart. Bovendien kunnen de vacatures die openstaan niet eenvoudig worden ingevuld. De mismatch op de arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden om over te stappen naar een andere sector of een ander beroep.

‘Samen hebben de gezamenlijke arbeidsmarktpartners de kennis en tools in handen om de match tussen vraag en aanbod mogelijk te maken. Ik zie graag dat we op een pragmatische manier onze kennis bundelen en de tools stapelen om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Dát is de manier om ons gezamenlijke doel te halen: zo veel mogelijk mensen een plek op de arbeidsmarkt’, zegt Patricia Ladan, districtsmanager UWV Den Haag & Leiden.

De impact van de coronacrisis hangt samen met de sectoren waar werknemers in Holland Rijnland werken en met de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In Holland Rijnland zijn landbouw, zorg & welzijn, onderwijs, detailhandel, groothandel en horeca relatief sterk vertegenwoordigd.

Horeca en detailhandel non food kregen met een flinke krimp te maken, terwijl de sectoren onderwijs en zorg & welzijn een stabiele werkgelegenheid lieten zien. Het aandeel werknemers dat werkt in sectoren met geen of weinig krimp of in sectoren met groei is 55%. In de regio werkt 23% van de werknemers in sectoren met grote tot zeer grote krimp. Het gaat om zo’n 136.300 werknemers in Holland Rijnland.

Toename WW-uitkeringen 
Werknemers in sectoren met veel flexibele arbeidscontracten hebben de gevolgen van de coronacrisis het sterkst ervaren. Vooral in de eerste maanden van de crisis - maart, april en mei - nam het aantal WW-uitkeringen toe met in totaal 27,0% van 6.241 in februari 2020 tot 7.927 in mei. In de zomermaanden stabiliseerde in Holland Rijnland de ontwikkeling zich enigszins. Daarna was er een daling met -1,1% tot augustus.

UWV zag per saldo de WW-uitkeringen oplopen tot 7.836. Er zijn meer jongere werknemers in de WW terecht gekomen. Zij hebben vaak een flexibel contract en deze contracten zijn in de crisis opgezegd. In Holland Rijnland is bij de WW-uitkeringen het aandeel jongeren tot 27 jaar toegenomen tot 11,7% per augustus 2020 tegenover 6,1% in februari. Dit is een toename met 535 uitkeringen.

Afname vacatures
Het weekgemiddelde openstaande online vacatures nam in Holland Rijnland in 2020 af van 4.610 medio maart tot gemiddeld 3.030 in de periode tot eind augustus, oftewel -34,2%. De sterke afname van vacatures deed zich voor in commerciële beroepen, dienstverlenende beroepen en transport & logistiek beroepen. Ook zijn werkgevers voorzichtig geworden met het aanstellen van bedrijfseconomisch & administratief personeel als economische vooruitzichten onzeker zijn.

Stabiele sectoren in Holland Rijnland
In regio Holland Rijnland zijn 136.300 mensen werkzaam in de sectoren met geen tot weinig krimp of in groeisector detailhandel food. De grootste stabiele sectoren in der regio zijn zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs. Ook de werkgelegenheid in de bouw en ICT bleek stabiel. In deze sectoren is er nog steeds krapte in verschillende beroepen.

Het gaat onder meer om verzorgenden IG, basisverpleegkundigen, onderwijzend personeel. In de ICT gaat het om ontwerpers en analisten van ICT-systemen. In de bouw is er een krappe arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld installateurs, elektriciens, loodgieters en timmerlieden.

Kansen door omscholing en loopbaanswitch
De situatie op de arbeidsmarkt biedt door de krapte ook kansen. Werkzoekenden kunnen overstappen naar een andere sector of een andere functie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor omscholing in een leerwerktraject. Zo leidt GGZ Rivierduinen in samenwerking met LOI mensen op tot verpleegkundige (mbo). Na het voortraject volgt een leerwerktraject met dienstverband.

Een initiatief op het gebied van ICT is de ICT Praktijkacademie van Economie071. Mbo’ers en zij-instromers worden opgeleid voor krappe ICT-beroepen op hbo-niveau in combinatie met een baan. Uiteindelijk kunnen de deelnemers een erkend diploma halen (associate degree of bachelor degree).

UWV ondersteunt werkzoekenden en maakt kansen op de arbeidsmarkt inzichtelijk
Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden daalt, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests.

Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Zo biedt UWV ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op de vacaturepagina van BON, klik hier.

Bron cijfers UWV.