Datum: 25-11-2020 - 13:03
   
28
okt
'20
Meerderheid gemeenteraad stemt in met behoud van publieksbalie in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Meerderheid gemeenteraad stemt in met behoud van publieksbalie in Noordwijkerhout.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 oktober dienden de fracties van NZLokaal en het CDA een motie in, waarbij men het college opriep tot het behoud van de publieksbalie (in het Gezondheidscentrum Via Antiqua) in Noordwijkerhout. Helaas is de publieksbalie in Noordwijkerhout in verband met de coronamaatregelen...

op dit moment gesloten, maar beide fracties zijn bang dat hij ook na de corona niet meer opengaat. Op dit moment dienen de inwoners voor gemeentezaken op afspraak naar het gemeentehuis in Noordwijk te gaan. Het CDA en NZLokaal vinden dat onwenselijk als dat zo straks blijft en pleiten voor een klantvriendelijke opstelling van het college waarbij de inwoners dichtbij huis terecht kunnen voor bv hun rijbewijs op te  halen.

Het college heeft daar door voortschrijdend inzicht toch een andere kijk op, portefeuille-wethouder burgemeester Wendy Verkleij gaf aan dat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt met de inwoners. De mogelijkheden van nu en in de nabije toekomst geven aan dat voor de meeste gemeentezaken men prima digitaal terecht kan bij de gemeente en dat men als dat nodig is bv het rijbewijs thuis kan laten bezorgen.

De burgemeester gaf ook aan dat er wel hulp moet komen voor mensen die nog niet digitaal vaardig zijn, met hulp van familie en bekenden moet dat toch mogelijk zijn en anders is er altijd een passende oplossing via de gemeente mogelijk. Vervolgens gaf ze ook aan dat de kosten voor gespecialiseerd personeel te hoog en onnodig zijn om dat in deze digitale tijd te verdelen over twee publiekbalies in de gemeente Noordwijk.

Een meerderheid in de raad van 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen de ingediende motie, gaf aan dat men de publieksbalie na de coronatijd in Noordwijkerhout toch wil behouden.

Persbericht CDA - NZLokaal: Motie publieksbalie aangenomen door de raad.

Afgelopen dinsdag 27 oktober is het voorstel van NZlokaal en CDA om de publieksbalie in Noordwijkerhout te behouden aangenomen door de raad.

‘’Wij zijn erg blij dat de meerderheid van de raad het belang ziet van serviceverlening door de gemeente vanuit Noordwijkerhout, er zijn altijd inwoners die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of groot belang hechten aan goede dienstverlening door de gemeente in de buurt, aldus Sebastiaan Duivenvoorde, raadslid voor het CDA’’.

In het Programma Dienstverlening die de raad pasgeleden heeft vastgesteld zijn er leidende principes opgenomen zoals uitblinken in gastvrijheid en persoonlijke aandacht, het toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn en op alle kanalen goed breekbaar zijn (digitaal en persoonlijk). ‘’Hier past dit voorstel natuurlijk heel erg goed bij, aldus Karin Meiland, raadslid voor NZlokaal.

Het voorstel roept op om het volledige pakket aan diensten aan te bieden vanuit het gemeentekantoor in Noordwijkerhout of een andere toegankelijke locatie, inwoners actief te informeren over deze gemeentelijke dienstverlening vanuit Noordwijkerhout en om de gemeenteraad binnen een half jaar te informeren over de dienstverlening.

MOTIE leden S. Duivenvoorde en K. Meiland over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout.
De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 27 oktober 2020.

Constaterende dat;
* De publieksbalie voor gemeentezaken in het Gezondheidscentrum in Noordwijkerhout dreigt te verdwijnen;
* Er in het coalitieakkoord is afgesproken dat gemeentelijke dienstverlening gehandhaafd blijft vanuit de huidige twee gemeente kantoren
* De raad onlangs het Programma Dienstverlening heeft vastgesteld met als leidende principes onder andere:
1. We blinken uit in onze gastvrijheid en persoonlijke aandacht
2. We zijn er voor iedereen, toegankelijk en gebruiksvriendelijk
3. We zijn op al onze kanalen goed bereikbaar (digitaal én persoonlijk

Overwegende dat;
* Het aanbieden van de gemeentelijke diensten vanuit meerdere kernen (dicht in de buurt) klantvriendelijk, gastvrij is en voor de inwoners belangrijk is;
* Het voor veel inwoners prettig, laagdrempelig en efficiënt is om gebruik te maken van de gemeentelijke dienstverlening in de buurt;

Verzoekt het college om:
* Het volledige pakket aan gemeentelijke diensten aan te bieden vanuit het gemeente kantoor in Noordwijkerhout of een andere toegankelijke locatie in Noordwijkerhout op een aantal dagdelen (bijvoorbeeld twee ochtenden en een
avond)
* Inwoners actief te informeren over de gemeentelijke dienstverlening vanuit het gemeentehuis of gemeenteloket in Noordwijkerhout;
* Dat de gemeenteraad binnen een half jaar een update ontvangt waarin per bovenstaand punt de raad wordt geïnformeerd wat de status is; 

en gaat over tot de orde van de dag.

S. Duivenvoorde CDA - K. Meiland NZLokaal