Datum: 17-09-2021 - 21:06
27
okt
'20
Fractie NZLokaal stelt vragen aan college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fractie NZLokaal stelt vragen aan college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond.

Fractie NZLokaal: De ODWH is namens het college gestart met het project om oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. Uit reacties in de media en rechtstreeks aan onze fractie maken wij op dat er veel onbegrip is voor dit project. Gelet op de schaarse ruimte in onze gemeente is de fractie van NZLokaal van mening dat handhaving...

van beleid belangrijk is voor een goede ruimtelijke ordening. Uit de reacties blijkt dat strijdig gebruik in sommige gevallen gedurende tientallen jaren niet is aangepakt. Dit keuren wij af, tegelijkertijd is dat voor ons geen reden om de strijdige situaties nog langer op zijn beloop te laten als handhaving wenselijk of noodzakelijk is.

Een ander aspect van deze zaak is de manier waarop met de eigenaren van percelen wordt gecommuniceerd over de handhaving van het strijdig gebruik. Zo krijgen eigenaren brieven die vol staan met juridisch taalgebruik waar de ontvangers vaak weinig van begrijpen.

NZLokaal vindt het belangrijk dat er bij handhavingszaken mondeling contact wordt opgenomen met de eigenaren. En dat de brieven, naast een juridisch deel, ook een uitleg in heldere taal bevatten. De fractie van NZLokaal heeft daarom de volgende vragen aan het college van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Klopt het dat het strijdig gebruik van de bollengrond in sommige gevallen tientallen jaren niet is gehandhaafd, en zo ja: wat is daarvan de reden?

Vraag 2.
Is het college bereid om de communicatie over de handhaving 'klantvriendelijker' te maken, en zo ja: op welke manier?

Met vriendelijke groet,
Lisette van der Vossen
NZLokaal raadslid.