Datum: 25-06-2021 - 15:07

26
okt
'20
College beantwoordt vragen fractie Lijst Salman Noordwijk: toegangsproblemen bij de Witte Kerk in Noordwijkerhout.
Geschreven door Lijst Salman Noordwijk / College van B&W

College beantwoordt vragen fractie Lijst Salman Noordwijk: toegangsproblemen bij de Witte Kerk.

Fractie Lijst Salman Noordwijk: Het college van B&W van de gemeente Noordwijk vragen aan de raad om € 325.000 uit de algemene reserve te halen, zodat met dat geld het kernwinkelgebied van Noordwijkerhout aantrekkelijker wordt en er minder leegstand komt. Hiervan zijn twee projecten afgerond: de herinrichting rond de Witte Kerk en het onderzoek naar een autovrij of autoluw centrum...

Met het geld wil het college de volgende projecten afronden: uitbreiding van de terrassen aan de zijde van de Witte Kerk, verplaatsing van de weekmarkt naar het Dorpsplein, het aantrekkelijker maken van de winkelstraten, leegstand in het dorp verminderen, instellen van een Keurmerk Veilig Ondernemen en het trekken van meer bezoekers. Echter een negatief bij effect is dat door het plaatsen van: 
A > de cortenstaal bakken,
B > vergroten van de terras mogelijkheden (men plaatst soms bakken of stoelen voor de ingang naar het Witte Kerkje) en
C > geen goed gericht alternatief is voor fiets parkeren de toegangen tot het Witte Kerkje zeer regelmatig geblokkeerd worden (zie bijgevoegde foto’s).

Met als gevolg dat men veel overlast ervaart als de toegang nodig is voor o.a. rouw en andere diensten die gehouden worden in het Witte Kerkje. Bijlage recente foto’s ter plaatse. Het college van B&W heeft onlangs de vragen over dit onderwerp beantwoordt.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het door de aanpassingen ontstane probleem/problemen?

Antwoord:
a. De cortenstalen bakken worden op de maandag tijdens de weekmarkt gebruikt voor de afsluiting van het Dorpsplein. De bakken zijn verrijdbaar en kunnen aan de kant gezet worden om - indien gewenst - gemotoriseerd verkeer door te laten. Op de andere dagen staan de bloembakken verankerd aan de zijde van de winkels/horeca en dragen bij aan een “groener” centrum.

b. Afgelopen zomer is in het kader van de coronamaatregelen een verruiming van de terrassen rond het Witte Kerkje toegestaan. Voor zover bekend is de (tijdelijke) uitbreiding van de terrassen binnen de verleende vergunningen gebleven en zijn de inritten niet geblokkeerd.

c. Voor de inritten van het Witte Kerkje zijn in de bestrating recentelijk NP-tegels aangebracht. De auto van BRI, zoals te zien op één van de foto’s, was ter plekke om een storing in de elektriciteitskasten in de muur te verhelpen.

Vraag 2:
Welke acties, c.q. blijvende oplossingen kunt u inzetten om deze situaties in de toekomst te voorkomen?

Antwoord:
Zoals boven aangegeven zijn recentelijk NP-tegels voor de inritten van het Witte Kerkje aangebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan een uitbreiding van de fietsenstallingen inclusief oplaadpunten in de buurt van het Dorpsplein.

Op het Landbouwplein en op eventueel andere plaatsen in het centrum kan deze uitbreiding gerealiseerd worden. Zie ook in de kredietaanvraag bij het kopje “aantrekkelijker maken van de winkelstraten”. Tot slot houden de BOA’s toezicht op de naleving van de verleende (terras)vergunningen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk