Datum: 19-04-2021 - 02:33

24
okt
'20
College doet raadsvoorstel om 't Pesthuis en omliggende gronden te verkopen aan partners van 'Het Welzijnsplein' in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College doet raadsvoorstel om 't Pesthuis en omliggende gronden te verkopen aan partners van 'Het Welzijnsplein'.

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gedaan waarin men aangeeft dat men 't Pesthuis en de omliggende gronden, op het voormalige Bavo-terrein, voor € 350.000,- wil verkopen aan de drie partners van 'Het Welzijnsplein'. In verband met de komst van woningen zal de Kinderboerderij Dierenhoeve gaan verhuizen naar een nieuwe locatie...

in en aanpalend aan de Engelse tuin, nabij ’t Pesthuis. In de anterieure overeenkomst BAVO zijn hierover met de voormalige grondeigenaren destijds afspraken gemaakt. De verhuizing kost veel geld. Een dergelijke investering is slechts aanvaardbaar als ook zeker is dat de Dierenhoeve bestaansrecht heeft, geeft het college in het raadsvoorstel aan.

Om dit te verzekeren heeft de Dierenhoeve samenwerking gezocht bij een tweetal commerciële partners, te weten BSO/Kinderdagopvang de Palmboom en Actor, een organisatie die erop gericht is om mensen met een ‘rugzak’ te begeleiden. Gedrieën vormen zij het Welzijnsplein.

‘Het Welzijnsplein’ wil ‘t Pesthuis en de grond eromheen voor de getaxeerde prijs (zie taxatierapport) van € 350.000,- kopen om er een educatief centrum te realiseren, bestaande uit natuur- en milieu-educatie (NME)/kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang in en rondom ’t Pesthuis midden in de nieuw te bouwen woonwijk Landgoed in den Houte.

In het raadsvoorstel staat ook dat het college het groenonderhoud van de Engelse Tuin en de oude Bavo-begraafplaats voor een periode van maximaal 4 jaar wil uitbesteden aan de Dierenhoeve en Actor om zo een stuk bij te dragen aan een goede businesscase van 'Het Welzijnsplein'.

Om de verhuizing te financieren is De Dierenhoeve genoodzaakt om een deel van de benodigde financiering (€ 325.000) te lenen. Het college heeft vanwege het maatschappelijk belang dat gebaat is bij deze voorziening het voornemen om hiervoor een garantstelling af te geven, zodat De Dierenhoeve tegen een lager rentepercentage financiering aan kan trekken.

In het raadsvoorstel staat ook dat de beoogde nieuwbouw van 'Het Welzijnsplein' meer ruimte gaat innemen dan wat het vigerende Omgevingsplan aangeeft. De gemeenteraad zal zich hier ook over moeten gaan buigen tijdens het rondetafelgesprek over dit onderwerp en de beslissing valt dan in de gemeenteraadsvergadering van 15 december.

Invulling nieuwbouw Het Welzijnsplein. (klik hier voor de plattegrond)
Het nieuw te bouwen gebouw zal gebruikt worden voor de volgende doeleinden;

Werkplaats

Een plek waar vrijwilligers en medewerkers van De Dierenhoeve alsook cliënten van Actor Consultancy werkzaamheden ten behoeve van dier- en groenverzorging kunnen voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast vindt hier ook opslag van diverse kleine gereedschappen en voorraden plaats.

Kinderdagverblijf
Kinderopvang De Palmboom gaat hier de opvang voor kinderen in de leeftijd van 12 weken tot 4 jaar verzorgen. Er is een intensieve samenwerking met De Dierenhoeve, kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar komen in ieder geval dagelijks op De Dierenhoeve om zo vertrouwd met dier en natuur op te groeien en kennis op te doen.

Naschoolse opvang
Kinderopvang De Palmboom gaat hier de opvang voor kinderen in de basisschool leeftijd verzorgen. Er is een intensieve samenwerking met De Dierenhoeve waarin kinderen dagelijks in aanraking komen met het reilen en zeilen op de boerderij.

Het Koffiehuis
Maatschappelijke horecavoorziening met terras, uitgebaat door De Dierenhoeve. Deze voorziening is het middelpunt van het recreatieve bezoek aan De Dierenhoeve. Naast deze recreatieve functie heeft het Koffiehuis ook voor vrijwilligers en medewerkers van de diverse bedrijven een bijeenkomstfunctie. De horecavoorziening is maatschappelijk, laagdrempelig, alcoholvrij en biedt een beperkte kaart.

Klik hier voor het gehele raadsvoorstel.

Klik hier voor het (financiële) plan 'Uitwerking Toekomstbestendige Dierenhoeve'.

Foto's BON.