Datum: 29-03-2023 - 11:26
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

23
okt
'20
PUUR stelt vragen aan college over: Geheim of niet Geheim, dat is de vraag in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan college over: Geheim of niet Geheim, dat is de vraag.

Fractie PUUR: Raadsleden krijgen soms informatie aangeboden voorzien van een stempel vertrouwelijk e/o geheim. Juridisch is er geen verschil tussen de termen. Sancties op schending zijn een mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf. Individuele raadsleden bepalen zelf of ze geheime informatie willen inzien, en moeten daar vooraf wel voor tekenen...

Daarna mag de informatie door deze raadsleden niet in een openbaar debat of gesprek gebruikt worden. Raadsleden die geheime informatie niet hebben (willen) ingezien, kunnen dezelfde informatie wel vrijelijk gebruiken. Zij zijn niet gehinderd of juridisch gebonden en kunnen dezelfde geheime informatie wel inbrengen en daarmee mogelijk voordeel ervaren in debat of gesprek.

De fractie van PUUR heeft de volgende vragen voor het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Bent u het eens dat vertrouwelijke/geheime informatie nooit zaken of informatie kunnen zijn die reeds op eerder moment publiekelijk gebruikt zijn of benoemd in een openbaar gesprek of politiek debat? Zo neen, waarom niet?

Vraag 2.
Deelt u de mening dat informatie die nog wel de stempel geheim draagt, maar intussen wel openbaar e/o publiekelijk wordt gebruikt, ook niet meer als geheim gezien kan worden? En als gevolg daarvan dan ook direct vrijelijk door iedereen gebruikt kan en mag worden in openbare gesprekken en/of politieke debatten? Zo neen, waarom niet?

Vraag 3.
Ter ondersteuning van belangrijke bouwdossiers zoals omgevingsvisie, woonvisie, huisvesting spoedzoekers e.a., ligt momenteel informatie beschermd door geheimhouding die waarschijnlijk niet langer vertrouwelijk of geheim is omdat ze al eerder publiekelijk werden gebruikt e/o al langer in het openbaar bekend zijn.

Deze informatie kan een grote impact hebben op diverse actuele debatten. Kunt u bovenstaande informatie daarom per omgaand voor iedereen vrijgeven om te gebruiken in debatten en/of gesprekken? Zo neen, wat is de juridische basis waarop u de geheimhouding denkt te kunnen handhaven?

Bij voorbaat dank voor uw spoedige reactie en opvolging,

Toon van Tol
raadslid fractie PUUR.