Datum: 22-10-2021 - 04:40
23
okt
'20
Aanvraag ingediend voor tijdelijke coronasnelteststraat op de Schulpweg. (2x update informatie)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Aanvraag ingediend voor tijdelijke coronasnelteststraat op de Schulpweg. (2x update informatie)

Er is onlangs bij de gemeente Noordwijk een aanvraag ingediend voor het tijdelijk inrichten van een (commerciële) coronasnelteststraat in een bollenschuur/ bedrijfshal op de Schulpweg in Noordwijkerhout. De initiatiefnemer (ivm AVG niet bij naam bekend) doet een aanvraag voor een tijdelijke 'ontheffing strijdig gebruik', er zit een 'agrarische bestemming' op het pand...

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de aanvraag hiertoe in behandeling genomen en zal daar binnenkort een advies over uitgeven aan de gemeente en de aanvrager. Burgemeester Wendy Verkleij vindt het in principe een prima initiatief, ze heeft naast de juridische-planologische uitkomst van de ODWH ook nog wel een harde eis en dat betreft het volksgezondheidsaspect.

Het initiatief dient wat de burgemeester betreft in alle opzichten, maar dan ook in alles, te voldoen aan het toetsingskader (Testen en Bron- en Contactonderzoek) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de voorwaarden van de GGD. Geen wildgroei. Maximale betrouwbaarheid. Hoge testzekerheid. Het gaat immers om de volksgezondheid en de bestrijding van de pandemische COVID-19; aldus burgmeester Wendy Verkleij. 

Commerciële coronasnelteststraten zijn naast de GGD's al op veel plaatsen in Nederland in gebruik. De belangrijkste reden om niet naar de GGD te gaan, maar naar een commerciële partij is de snelheid. De uitslag volgt dezelfde dag nog en soms al binnen het uur. De tweede reden is dat je bij de GGD eigenlijk niet terecht kunt als je geen klachten hebt. Bij de commerciële partijen kan dat wel, maar daar staat dan weer een prijskaartje tegenover.

Update informatie 23-10-2020 > 12.30 uur:
Het initiatief voor de coronasnelteststraat komt bij het Noordwijkerhoutse uitzendbureau NWH Jobs vandaan. Ook zij werden de afgelopen tijd regelmatig geconfronteerd met eigen werknemers, uit het bestand van 350 uitzendkrachten, die niet snel genoeg getest konden worden op een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Men zocht een oplossing om snel te kunnen testen en kwamen uit bij het bedrijf Alice Care van Alies Haasnoot. Samen werken ze nu aan het initiatief om een coronasnelteststraat in te richten in een leegstand pand op de Schulpweg, waar iedereen gebruik van kan gaan maken en dan binnen een kwartier de uitslag hoort.

Het bedrijf Alice Care geeft aan dat men gebruik maakt van een coronasnelteststraat waarbij er de door de GGD en het RIVM goedgekeurde testen worden uitgevoerd, ook een eis van burgmeester Wendy Verkleij.

De aanvraag voor een tijdelijke ontheffing van het agrarische gebruik van de bollenschuur/bedrijfshal, ligt nu bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Men hoopt uiterlijk 8 december daar bericht over te krijgen.

Update: Ingezonden persbericht 23-10-2020 > 13.30 uur

Huurders niet ingelicht over plannen corona-teststraat schulpweg.

Huurders van Schulpweg 131c werden afgelopen dinsdag volledig verrast toen zij op Blik Op Noordwijkerhout lazen dat op hun vestigingsadres een aanvraag voor een corona-teststraat was ingediend. Zij namen contact op met de verhuurder en deze plannen bleken inderdaad te bestaan. Ondanks stevige bezwaren van de huurders wil de verhuurder deze plannen toch doorzetten.

De verhuurder wil een lege tussenhal op het bedrijventerrein benutten voor de corona-teststraat. De teststraat zal met name gebruikt worden voor werknemers van lokale arbeidsmigranten-uitzendbureaus. De teststraat volgt niet uit een verzoek van het RIVM, maar betreft een initiatief met winstoogmerk.

Behalve woede over het van tevoren niet te zijn ingelicht, hebben de huurders meer bezwaren. De toename van verkeer naar het bedrijventerrein over een onoverzichtelijk fietspad kan een gevaarlijke verkeerssituatie opleveren voor fietsers en ruiters.

Daarnaast kent het bedrijventerrein veel bedrijvigheid van drie bedrijven zodat de aan- en afvoer van goederen via vrachtwagens en containers in gevaar komt en de parkeergelegenheid van werknemers die nu al beperkt is extra in gedrang komt. Volgens de huurders is de beperkt aanwezige ruimte onvoldoende om een corona-teststraat te faciliteren.

De mensen met besmettingsverschijnselen zullen in hun auto de hal inrijden, worden getest en er via dezelfde plaats weer uitgaan. Omdat de hal onvoldoende wordt geventileerd en er geen luchtdichte wanden tussen de hal en de gevestigde bedrijven aanwezig zijn, kan dit volgens de huurders leiden tot gevaarlijke situaties waarbij uitlaatgassen en virussen terechtkomen in ruimten waar mensen aan het werk zijn.

Een onacceptabele situatie, vinden de huurders. De huurders voelen zich in de steek gelaten door de burgemeester, die in eerste instantie aangaf de coronasnelstraat "een prima initiatief" te vinden, zonder inspectie van de locatie en zonder contact te hebben gezocht met de getroffen huurders. De huurders vinden bovendien dat er betere locaties in de gemeente beschikbaar zijn.

De huurders hebben hun hoop daarom gevestigd op de Omgevingsdienst en het gemeentebestuur en verwachten dat serieus gekeken zal worden naar hun bezwaren.

Huurders van Schulpweg 131c