Datum: 25-11-2020 - 12:50
   
19
okt
'20
College beantwoordt vragen PUUR over: Financiële ondersteuning organisaties, verenigingen, bedrijven tijdens coronacrisis. in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR / College van B&W

College beantwoordt vragen PUUR over: Financiële ondersteuning organisaties, verenigingen, bedrijven tijdens coronacrisis.

De gemeente Noordwijk heeft ter ondersteuning van organisaties, verenigingen, bedrijven en andere groepen inwoners o.a. financiële middelen vrijgemaakt om eventuele onvoorziene, maar nodig geachte, kosten geheel of gedeeltelijk af te dekken e/o te compenseren. De gemeente Noordwijk is lid van de brede maatschappelijk alliantie waarin wordt...

gesproken over de effecten van de coronacrisis en wat daar aan valt te doen, ook in financiële zin. Tot nu toe zijn enkele grote- en kleinere financiële (aan)vragen door de gemeente Noordwijk gehonoreerd. Met name kleinere organisaties en verenigingen lijken het bestaan van de beschikbaar gestelde financiële middelen niet te kennen. PUUR heeft daar onlangs een voorbeeld van gezien, en gehoord, en vraagt zich het volgende af:

Vraag 1.
Kan de gemeente extra media-inspanning leveren waarmee de speciale ondersteunings- / compensatie regeling ook zal doordringen tot alle, en met name de kleinere, bedrijven, organisaties, verenigingen en andere groepen inwoners? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente Noordwijk heeft op verschillende manieren de mogelijkheden tot ondersteuning onder de aandacht gebracht. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de brede maatschappelijke alliantie. Met de verschillende sportverenigingen en cultuurinstellingen is ook nauw contact over de gevolgen van COVID-19. Daarnaast is op de website van de Gemeente Noordwijk een corona-informatiepagina opgenomen. Om de compensatie regeling meer onder de aandacht te brengen wordt op deze pagina de volgende tekst opgenomen:

* Ondersteuning initiatieven vanuit gemeente
De gemeente wil snel uitvoering kunnen geven aan initiatieven die de effecten van de coronamaatregelen verminderen. Daarom heeft de gemeenteraad van Noordwijk op 26 mei een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Het kunnen zowel initiatieven vanuit de samenleving als vanuit de ambtelijke organisatie zijn. De overheid is eerste aanspreekpunt voor financiële steun tijdens de coronacrisis. In een aantal gevallen is steun door de gemeente echter passend. De initiatieven worden door de gemeente getoetst op de volgende onderdelen.
• De maatregelen hebben een algemeen karakter, dus zijn gericht op doelgroepen/sectoren van Noordwijk. Ze zijn niet gericht op individuen of individuele organisaties of ondernemers.
• De steunmaatregel voor de ene sector moet andere belangen niet onevenredig schaden.
• De steunmaatregel moet wettelijk mogelijk zijn.

Kleine initiatieven
Daarnaast heeft het college op 28 april 2020 ingestemd met het voorstel om € 50.000, - te reserveren voor kleine initiatieven die een relatie hebben met de coronacrisis. Met het reeds bestaande budget van € 10.000,- is er een totaalbudget van € 60.000,- om snel kleine initiatieven te kunnen financieren.

Indienen verzoek
Heeft u een verzoek voor financiële steun voor uw initiatief vanuit deze budgetten, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van: “ondersteuning initiatieven”. Het college besluit of uw verzoek gehonoreerd wordt.” 

Voor ondernemers is reeds informatie opgenomen waar zij terecht kunnen voor informatie, hulp en financiële steun. Tevens zijn de gegevens van de bedrijfscontactfunctionaris daarin opgenomen die ook in deze moeilijke tijden voor ondernemers klaar staat.

Vraag 2.
Kunt u ons z.s.m. het meest recente en volledig bijgewerkte overzicht sturen waarin wordt aangegeven welke-, en hoeveel, financiële ondersteuning er is gegaan naar welk bedrijf, organisatie, vereniging of andere groep inwoners?

Antwoord:
In onderstaande overzichten wordt de aanwending van de verschillende beschikbaar gestelde budgetten weergegeven.

Naast bovengenoemde ondersteuning is een aantal verzoeken om steun in behandeling De gemeente vangt de kosten van bijvoorbeeld wegafzettingen en het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling binnen de reguliere begroting op.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk